ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2014 |sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017

Bạn có thể nhập tên sách cần tìm vào đây

Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2014

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ÁP DỤNG NĂM 2014

Bộ Xây dựng đã thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng bao gồm: các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án, nhà thầu tư vấn thiết kế trên địa bàn thành phố về nội dung các Quyết định số 1172/QĐ-BXD và số 1173/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình 2014 Phần xây dựng và Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) để tham khảo trong quá trình lập dự toán xây dựng công trình, gồm 2 cuốn :


Giá bìa : 380,000đ


Cuốn 1 : ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2014 ( PHẦN XÂY DỰNG )

Định mức dự toán được công bố tại Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng
    Sửa đổi, bổ sung 4 chương của tập Định mức dự toán công trình xây dựng – Phần Xây dựng đã được Công bố tại Văn bản số 1176/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng
 Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng

Phần II. Công tác đào, đắp đất, đá, cát

Phần III. Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi

Phần IV. Công tác làm đ­ường

Phần V. Công tác xây gạch đá

Phần VI. Công tác bê tông tại chỗ

Phần VII. Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn

Phần VIII. Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ

Phần IX. Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép

Phần X. Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác

Phần XI. Các công tác khác

  ***Sách  khổ 20x28cm, in đẹp, NXB Lao động . Giá phát hành:  380.000 đ/Cuốn
*** Có hóa đơn  - Giao tận nơi miễn phí!Ngày 26 tháng 12 năm 2012, Bộ Xây dựng đã công bố:
I. Định mức dự toán xây dựng công trình 2014 – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung), kèm theo Quyết định số 1172/QĐ-BXD. Phần định mức bổ sung này liên quan đến các công tác sau đây:
1. Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi;
2. Công tác bê tông tại chỗ;
3. Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn;
4. Công tác làm trần, làm mái và các công tác hoàn thiện khác.

II. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung), kèm theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD. Phần định mức bổ sung này liên quan đến các công tác sau đây:
1. Lắp đặt hệ thống điện trong công trình;
2. Lắp đặt các loại ống và phụ tùng.
   (Nội dung văn bản có đăng tại trang web Bộ Xây dựng : www.xaydung.gov.vn)
cuốn sách  Định mức dự toán xây dựng công trình 2014 sẽ là tài liệu vô cùng quan trong cho các doanh nghiệp hiện nay