sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017, biểu thuế xnk năm 2017 bộ tài chính: biểu thuế

Bạn có thể nhập tên sách cần tìm vào đây
Hiển thị các bài đăng có nhãn biểu thuế. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn biểu thuế. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

danh mục và thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015 nhà xuất bản tài chính

danh mục và thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015


áp dụng từ 01-01-2015

cuốn sách danh mục thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu 2015 được phát hành quý 1 năm 2015, Nhằm thực hiện cam kết về thuế quan của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do giai đoạn 2015-2018, ngày 14/11/2014, Bộ Tài chính đã ban hành các Thông tư về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện các Hiệp định thương mại tự do giai đoạn 2015-2018. Kể từ ngày 1/1/2015 (ngày các Thông tư trên có hiệu lực), hàng hóa nhập khẩu sẽ được áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt nếu đáp ứng tất cả các điều kiện nêu trong Thông tư.
danh mục và thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015 cập nhật mới nhất các thông tư sau:
danh mục và thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015 nhà xuất bản tài chính

+ Thông tư số 165/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2015-2018.
+ Thông tư số 166/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2015-2018.

+ Thông tư số 167/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018.

+ Thông tư số 168/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Úc-Niu Dilân giai đoạn 2015-2018.

+ Thông tư số 169/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2015-2018.
+ Thông tư 173/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015


Gọi điện mua sách liên hệ:

- tại Hà Nội: Mr Long 0937 82 81 86

- tại Sài Gòn: Ms Thu 0924 914 918

- tại Các tỉnh khác: Ms Hằng 0935 983 988


Chúng tôi giao sách tận nơi sau 30 phút đặt hàng tại Hà Nội, Sài gòn


các Tỉnh Khác chúng tôi giao hàng sau 1 ngày làm việc


nhà sách tài chính miễn phí vận chuyển tận nơi toàn quốc)
chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã năm 2015


chế độ kế toán tài chính xã mới nhất

Ngân sách cấp xã, phường, thị trấn là một cấp ngân sách trong hệ thống ngân sách nói chung. Việc tổ chức công tác kế toán tốt sẽ có hiệu quả góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính trị các xã, phường, thị trấn. Có thể khẳng định rằng, trong thời gian hoạt động, kế toán ngân sách cấp xã, phường, thị trấn đã có nhiều tiến bộ đáp ứng được nhu cầu quản lý ngân sách và tham mưu cho cấp lãnh đạo ra quyết định đúng đắn hơn.

Mặt khác, công tác kế toán còn phải tuân thủ đúng các chế độ kế toán – tài chính của nhà nước quy định, cụ thể: TT số 162/2014/TT-BTC ngày 06-11-2014 Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước; NĐ số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-06-2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; TTLT số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30-5-2014 Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; TT số 159/2014/TT-BTC ngày 27-10-2014 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước; TT số 07/2014/TT-BTC ngày 14-01-2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; NQ số 01/NQ-CP ngày 03-01-2015 Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã năm 2015

Để tạo điều kiện cho cán bộ công chức làm công tác quản lý tài chính, ngân sách, kế toán Ủy ban nhân dân các phường, xã; Phòng Tài chính – Kế hoạch các quận, huyện, thị trấn nắm bắt kịp thời các chính sách, chế độ tài chính của Nhà nước; khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý tài chính, kế toán; tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng Ngân sách Nhà nước tại địa phương, góp phần thực hiện tốt công tác tham mưu hoàn thành nhiệm vụ Tài chính – Ngân sách năm 2014 và những năm tiếp theo. Nhà xuất bản tài chính cho xuất bản cuốn sách: “HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN PHÙ HỢP VỚI ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG NGÂN SÁCH TÀI CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH ĐẠT HIỆU QUẢ“.

Nội dung cuốn sách chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã năm 2015 bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Những vấn đề cơ bản về quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn;

Phần II. Chế độ kế toán ngân sách, tài chính xã, phường, thị trấn và hướng dẫn thực hành chế độ kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu;

Phần III. Chế độ đấu thầu mua sắm trang thiết bị tài sản tại xã, phường, thị trấn;

Phần IV. Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định sử dụng ngân sách nhà nước;

Phần V. Quy trình thẩm tra quyết toán vốn ngân sách nhà nước;

Phần VI. Hướng dẫn thực hiện tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính;

Phần VII. Thẩm quyền xác lập quyền sở hữu và xử lý vi phạm trong công tác quản lý tài sản công;

Phần VIII. Chế độ tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm và công tác thi đua khen thưởng đối với công chức xã, phường, thị trấn;

Phần IX. Chỉ đạo công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước và phân bổ chi ngân sách nhà nước 2015Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã năm 2015
-->Đọc thêm...

Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2015 sửa đổi bổ sung đầy đủ nhất sửa đổi bổ sung

biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2015 sửa đổi bổ sung


cập nhật đầy đủ các thông tư mới nhất
TT 165/2014/TT-BTC – ATIGA, TT 166/2014/TT-BTC – ACFTA; TT 167/2014/TT-BTC AKFTA ngày 14/11/2014; TT 20/2012/TT-BTC ngày 15/02/2012 AJCEP; TT 21/2012/ TT-BTC ngày 15/02/2012 VJEPA; TT 168/2014/TT-BTC AANZFTA; TT 169/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 AIFTA

Biểu thuế xuất khẩu nhập khẩu và thuế Giá trị gia tăng hàng Nhập khẩu ( Song ngữ Anh – Việt)

+ Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi WTO 2015 – Thuế suất thuế Nhập khẩu thông thường.

+ Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng trong phạm vi ASEAN.

+ Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN – Trung quốc, ASEAN – Hàn Quốc, ASEAN – JAPAN, Australia – ASEAN – New Zealand, ASEAN – India.

+ Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Vietnam-Japan, Vietnam-Chile.

+ Biểu thuế GTGT theo danh mục hàng hóa Nhập khẩu.

biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2015 sửa đổi bổ sung

biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2015 sửa đổi bổ sung

Giá bán: 550.000 đồng

Nhằm thực hiện cam kết về thuế quan của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do giai đoạn 2015-2018, ngày 14/11/2014, Bộ Tài chính đã ban hành 05 Thông tư về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện các Hiệp định thương mại tự do giai đoạn 2015-2018. Kể từ ngày 1/1/2015 (ngày các Thông tư trên có hiệu lực), hàng hóa nhập khẩu sẽ được áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt nếu đáp ứng tất cả các điều kiện nêu trong Thông tư. Cụ thể:

+ Thông tư số 165/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2015-2018.

+ Thông tư số 166/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2015-2018.

+ Thông tư số 167/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu song ngữ  ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018.

+ Thông tư số 168/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Úc-Niu Dilân giai đoạn 2015-2018.

+ Thông tư số 169/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2015-2018.

ướng dẫn thực hành thuế và kế toán thuế mới nhất


sách hướng dẫn thực hành thuế và kế toán thuế mới nhất do tiến sỹ Hà Thị Ngọc Hà cùng các công sự biên soạn,nhà xuất bản tài chính phát hành cuốn sách hướng dẫn thực hành thuế và kế toán thuế mới nhất vào quý 4 năm 2012


hướng dẫn thực hành thuế và kế toán thuế

Nội dung cuốn sách hướng dẫn thực hành thuế và kế toán thuế mới nhất gồm có:

Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp (Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) (Đã được sửa đổi, bổ sung theo: Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Thông tư số 206/2009/TT-BTC ngày 27/10/2009, Thông tư số 106/2008/TT-BTC ngày 07/11/2008 của Bộ Tai chính)

Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa (Đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 của Bộ Tài chính)

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (Ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH Về THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ

Chương I. Quy định chung về kế toán thuế

Chương II. Thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế giá trị gia tăng biểu thuế nhập khẩu

Phần I. Nội dung cơ bản của pháp luật về thuế giá tri gia tăng

Phần II. Hướng dẫn kế toán thuế GTGT và lập tờ khai thuế giá tri gia tăng

Chương III. Thuế thu nhập doanh nghiệp và kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Phần I. Nội dung cd bản của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp

Phần II. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Phần III. Phân biệt sự khác nhau giữa tổng lợi nhuận kế toán trước thuế được phản ánh trên Báo cáo tài chính (Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh) và thu nhập tính thuế làm căn cứ lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Chương IV. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu và kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Phần I. Nội dung cơ bản của pháp luật về thuế xuất khẩu, nhập khẩu sách bộ luật lao động chính sách tiền lương

Phần II. Kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Chương V. Thuế tiêu thụ đặc biệt và kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt

Phẩn I. Nội dung cơ bản của pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt

Phần II. Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt

Chương VI. Thuế thu nhập cá nhân và kế toán thuế thu nhập cá nhân

Phần I. Nội dung cơ bản của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân


Nguồn bài đăngbiểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2015 sửa đổi bổ sung đầy đủ nhất
Quý vị cần mua sách liên hệ: 0935 18 68 38
Chúng tôi giao hàng tận nơi

ách bộ luật lao động và văn bản hướng dẫn chi tiết 2015 – bản song ngữ Anh Việt sách mới

Sách bộ luật lao động và văn bản hướng dẫn chi tiết 2015 – bản song ngữ Anh Việt


Bộ luật lao động là một trong những văn bản pháp luật quan trọng do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành có tác động rất lớn đến đời sống của người lao động.

Với những văn bản này, quyền và lợi ích của người lao động được đảm bảo ở mọi nơi, lao động trong doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước.

Trung tâm sách chúng tôi xin giới thiệu tới quý độc giả cuốn sách Bộ luật lao động mới nhất năm 2015 kèm theo các văn bản hướng dẫn chi tiết. Sách do NXB Lao động – xã hội làm chủ biên, biểu thuế xnk song ngữ năm 2015. Sách được in với bản song ngữ gồm 2 thứ tiếng Anh và Việt nhằm phục vụ độc giả trong và ngoài nước quan tâm.

Nội dung cuốn sách: Gồm các phần như sau:

PHẦN I: Bộ luật lao động – THE LABOUR CODE OF VIET NAM

PHẦN II: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – DETAILED GUIDANCE LAW ENFORCEMENT OF LABOR

PHẦN III. BỘ LAO ĐỘNG HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

PHẦN IV. HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ, LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI

PHẦN V. CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, CÁCH ÁP DỤNG HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG

PHẦN VI. HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN, BHXH
-->Đọc thêm...

Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015

Sách bộ luật lao động và văn bản hướng dẫn chi tiết 2015 – bản song ngữ Anh Việt sách mới

Sách bộ luật lao động và văn bản hướng dẫn chi tiết 2015 – bản song ngữ Anh Việt


Bộ luật lao động là một trong những văn bản pháp luật quan trọng do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành có tác động rất lớn đến đời sống của người lao động.


Với những văn bản này, quyền và lợi ích của người lao động được đảm bảo ở mọi nơi, lao động trong doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước.


Trung tâm sách chúng tôi xin giới thiệu tới quý độc giả cuốn sách Bộ luật lao động mới nhất năm 2015 kèm theo các văn bản hướng dẫn chi tiết. Sách do NXB Lao động – xã hội làm chủ biên, biểu thuế xnk song ngữ năm 2015. Sách được in với bản song ngữ gồm 2 thứ tiếng Anh và Việt nhằm phục vụ độc giả trong và ngoài nước quan tâm.


Nội dung cuốn sách: Gồm các phần như sau:


PHẦN I: Bộ luật lao động – THE LABOUR CODE OF VIET NAM


PHẦN II: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – DETAILED GUIDANCE LAW ENFORCEMENT OF LABOR


PHẦN III. BỘ LAO ĐỘNG HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG


PHẦN IV. HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ, LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI


PHẦN V. CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, CÁCH ÁP DỤNG HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG


PHẦN VI. HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN, BHXH


Sau đây, xin giới thiệu một số Thông tư và Nghị định quan trọng trong Bộ luật lao động do Nhà nước, Bộ lao động Thương binh và xã hội ban hành:


1. THÔNG TƯ SỐ 19/2014/TT-BLĐTBXH NGÀY 15-8-2014 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 27/2014/nđ-cp ngày 07 tháng 4 năm 2014 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình


2. THÔNG TƯ SỐ 23/2014/TT-BLĐTBXH NGÀY 29-8-2014 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 – 01 – 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về việc làm.


3. THÔNG TƯ SỐ 27/2014/TT-BLĐTBXH NGÀY 06-10-2014 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Hướng dẫn việc cơ quan quản lý nhà nước về lao động lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở địa phương trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động.


4. NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2014/NĐ-CP NGÀY 28-7-2014 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động việt nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại việt namNguồn bài đăngSách bộ luật lao động và văn bản hướng dẫn chi tiết 2015 – bản song ngữ Anh Việt
Quý vị cần mua sách liên hệ: 0935 18 68 38
Chúng tôi giao hàng tận nơi

Sách bộ luật lao động và văn bản hướng dẫn chi tiết 2015 – bản song ngữ Anh Việt


Bộ luật lao động là một trong những văn bản pháp luật quan trọng do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành có tác động rất lớn đến đời sống của người lao động.

Với những văn bản này, quyền và lợi ích của người lao động được đảm bảo ở mọi nơi, lao động trong doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước.

Trung tâm sách chúng tôi xin giới thiệu tới quý độc giả cuốn sách Bộ luật lao động mới nhất năm 2015 kèm theo các văn bản hướng dẫn chi tiết. Sách do NXB Lao động – xã hội làm chủ biên, biểu thuế xnk song ngữ năm 2015. Sách được in với bản song ngữ gồm 2 thứ tiếng Anh và Việt nhằm phục vụ độc giả trong và ngoài nước quan tâm.

Nội dung cuốn sách: Gồm các phần như sau:

PHẦN I: Bộ luật lao động – THE LABOUR CODE OF VIET NAM

PHẦN II: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – DETAILED GUIDANCE LAW ENFORCEMENT OF LABOR

PHẦN III. BỘ LAO ĐỘNG HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

PHẦN IV. HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ, LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI

PHẦN V. CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, CÁCH ÁP DỤNG HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG

PHẦN VI. HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN, BHXH

Sau đây, xin giới thiệu một số Thông tư và Nghị định quan trọng trong Bộ luật lao động do Nhà nước, Bộ lao động Thương binh và xã hội ban hành:

1. THÔNG TƯ SỐ 19/2014/TT-BLĐTBXH NGÀY 15-8-2014 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 27/2014/nđ-cp ngày 07 tháng 4 năm 2014 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình

2. THÔNG TƯ SỐ 23/2014/TT-BLĐTBXH NGÀY 29-8-2014 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 – 01 – 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về việc làm.

3. THÔNG TƯ SỐ 27/2014/TT-BLĐTBXH NGÀY 06-10-2014 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Hướng dẫn việc cơ quan quản lý nhà nước về lao động lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở địa phương trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động.

4. NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2014/NĐ-CP NGÀY 28-7-2014 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động việt nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại việt nam
-->Đọc thêm...

Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

Sách biểu thuế xuất nhập khẩu Import export TAX 2015 sửa đổi bổ sung

Sách biểu thuế xuất nhập khẩu Import export TAX 2015


Trung tâm sách chúng tôi xin giới thiệu tới quý độc giả cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất, ra mắt năm 2015 cho độc giả quan tâm.


Biểu thuế xuất nhập khẩu theo danh mục hàng chịu thuế để thực hiện cam kết với tổ chức hải quan thế giới trong việc thực hiện danh mục hàng hóa và mã hàng hóa tổ chức hải quan thế giới nhằm thực hiện cắt giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO năm 2015.


Cuốn sách biểu thuế xnk song ngữ 2015 do Bộ tài chính phát hành, biểu thuế xnk ưu đãi hiện hành có 9.471 dòng thuế, có 97 chương thuế nhập khẩu, chương 98 quy định mã số và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng


Nội dung chính các cột trong biểu thuế xnk song ngữ 2015 tiếng anh mới nhất gồm các cột:


- Cột (1), (2),(3) Mã hàng ( mã HS)


- Cột (4), (5) mô tả hàng hóa, đơn vị tính,


- Cột (6) mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,


- Cột (7) thuế suất thuế nhập khẩu thông thường,


- Cột (8) mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA,


- Cột (9) mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt nam – Chi lê (VCFTA),


- Cột (10), (11) biểu thuế ASIAN – Trung quốc (ACFTA),


- Cột (12), (13) biểu thuế ASIAN – Hàn quốc (AKFTA), cột (14) biểu thuế ASIAN- Nhật bản (AJICEP),


- Cột (15) biểu thuế Việt nam – Nhật bản (VJEPA), cột (16) biểu thuế ASEAN- ÚC-NIU di -lân,


- Cột (17) biểu thuế ASEAN- Ấn độ (AIFTA), cột (18) mức thuế suất thuế GTGT


Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách biểu thuế xnk song ngữ 2015 dịch ra tiếng anh


Quý vị nên dành thời gian theo dõi thêm cuốn sách Chính sách thuế 2015, hướng dẫn cắt giảm thủ tục hành chính thuế, xác định thu nhập tính thuế, khai thuế, nộp thuế và giải đáp những vướng mắc về thuế trong đó có chính sách thuế xuất nhập khẩu mới nhất 2015.Nguồn bài đăngSách biểu thuế xuất nhập khẩu Import export TAX 2015
Quý vị cần mua sách liên hệ: 0935 18 68 38
Chúng tôi giao hàng tận nơi
Sách biểu thuế xuất nhập khẩu Import export TAX 2015

Trung tâm sách chúng tôi xin giới thiệu tới quý độc giả cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất, ra mắt năm 2015 cho độc giả quan tâm.

Biểu thuế xuất nhập khẩu theo danh mục hàng chịu thuế để thực hiện cam kết với tổ chức hải quan thế giới trong việc thực hiện danh mục hàng hóa và mã hàng hóa tổ chức hải quan thế giới nhằm thực hiện cắt giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO năm 2015.

Cuốn sách biểu thuế xnk song ngữ 2015 do Bộ tài chính phát hành, biểu thuế xnk ưu đãi hiện hành có 9.471 dòng thuế, có 97 chương thuế nhập khẩu, chương 98 quy định mã số và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng

Nội dung chính các cột trong biểu thuế xnk song ngữ 2015 tiếng anh mới nhất gồm các cột:

- Cột (1), (2),(3) Mã hàng ( mã HS)

- Cột (4), (5) mô tả hàng hóa, đơn vị tính,

- Cột (6) mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,

- Cột (7) thuế suất thuế nhập khẩu thông thường,

- Cột (8) mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA,

- Cột (9) mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt nam – Chi lê (VCFTA),

- Cột (10), (11) biểu thuế ASIAN – Trung quốc (ACFTA),

- Cột (12), (13) biểu thuế ASIAN – Hàn quốc (AKFTA), cột (14) biểu thuế ASIAN- Nhật bản (AJICEP),

- Cột (15) biểu thuế Việt nam – Nhật bản (VJEPA), cột (16) biểu thuế ASEAN- ÚC-NIU di -lân,

- Cột (17) biểu thuế ASEAN- Ấn độ (AIFTA), cột (18) mức thuế suất thuế GTGT

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách biểu thuế xnk song ngữ 2015 dịch ra tiếng anh

Quý vị nên dành thời gian theo dõi thêm cuốn sách Chính sách thuế 2015, hướng dẫn cắt giảm thủ tục hành chính thuế, xác định thu nhập tính thuế, khai thuế, nộp thuế và giải đáp những vướng mắc về thuế trong đó có chính sách thuế xuất nhập khẩu mới nhất 2015.
-->Đọc thêm...

Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

Bột rửa bát Domax, Xà phòng bột rửa bát Domax nhập khẩu Đức mới xuất bản

Bột rửa bát Domax, Xà phòng bột rửa bát Domax nhập khẩu Đức


Đối với các bà nội trợ, việc đi chợ bếp núc, dọn dẹp nhà cửa là các công việc thường ngày, chúng đem lại niềm vui nhưng đôi khi chúng lại mang lại những mệt mỏi và đau nhức khắp cơ thể mà không hề ai mong muốn.


Thay vì việc bỏ tiền thuê một người giúp việc, bạn cũng có thể giảm bớt gánh nặng trong công việc bếp núc bằng việc sử dụng công nghệ hóa hiện đại như các loại máy rửa bát,…


Một chiếc máy rửa bát nhập khẩu hoàn toàn có thể thay thế các mẹ trong việc rửa ráy chén bát xoong nồi nhất là trong những dịp tiệc tùng tại gia đình.


Không còn phải nhúng tay vào nước lạnh dù trong mùa đông, hãy sử dụng máy rửa bát công nghệ cao kèm theo các sản phẩm rửa bát chuyên dụng như các loại nước rửa bát, bột rửa bát chính hãng chất lượng cao.


Thông thường các sản phẩm rửa bát dành cho máy rửa bát là các sản phẩm nhập khẩu từ Đức hay Mỹ.


bot rua bat domax bot rua bat domax


Giới thiệu với các mẹ sản phẩm bột rửa bát Domax – một trong những bộ sản phẩm rửa bát chất lượng được nhập khẩu chính hãng tại Đức, phân phối tại Việt Nam và được bán tại cửa hàng trực tuyến của chúng tôi.


So với rất nhiều sản phẩm khác, bot rua bat Domax có tính năng đặc biệt được sản xuất trên dây chuyền hiện đại giúp đánh bay mọi vết dầu mỡ và thức ăn thừa bám trên bát đĩa, làm bát đĩa sáng bóng và thơm mát.


Nhãn hiệu Domax còn cung cấp rất nhiều dạng sản phẩm rửa bát khác như viên rửa bát hay muối rửa bát có kèm theo nước trợ xả là chất xúc tác giúp làm tăng hiệu quả tẩy rửa, bát đĩa lúc nào cũng như mới. Sản phẩm được sản xuất nhờ sử dụng công nghệ Nân anti smell & bacteria số 1 tại Đức, nên các mẹ hoàn toàn có thể an tâm tin tưởng tuyệt đối vào sản phẩm của chúng tôi.


Đừng để công việc nội trợ là một gánh nặng mà hãy tiếp đón chúng như là một niềm vui đem lại hơi ấm cho cả gia đình bạn. Và hãy để sản phẩm của chúng tôi cùng bạn làm điều đó nhé!


Mọi thắc mắc về sản phẩm, xin liên hệ với trung tâm chúng tôi để được tư vấn miễn phí và chọn mua sản phẩm phù hợp nhất với máy rửa bát của gia đình bạn!Nguồn bài đăngBột rửa bát Domax, Xà phòng bột rửa bát Domax nhập khẩu Đức
Quý vị cần mua sách liên hệ: 0935 18 68 38
Chúng tôi giao hàng tận nơi

Bột rửa bát Domax, Xà phòng bột rửa bát Domax nhập khẩu Đức


Đối với các bà nội trợ, việc đi chợ bếp núc, dọn dẹp nhà cửa là các công việc thường ngày, chúng đem lại niềm vui nhưng đôi khi chúng lại mang lại những mệt mỏi và đau nhức khắp cơ thể mà không hề ai mong muốn.

Thay vì việc bỏ tiền thuê một người giúp việc, bạn cũng có thể giảm bớt gánh nặng trong công việc bếp núc bằng việc sử dụng công nghệ hóa hiện đại như các loại máy rửa bát,…

Một chiếc máy rửa bát nhập khẩu hoàn toàn có thể thay thế các mẹ trong việc rửa ráy chén bát xoong nồi nhất là trong những dịp tiệc tùng tại gia đình.

Không còn phải nhúng tay vào nước lạnh dù trong mùa đông, hãy sử dụng máy rửa bát công nghệ cao kèm theo các sản phẩm rửa bát chuyên dụng như các loại nước rửa bát, bột rửa bát chính hãng chất lượng cao.

Thông thường các sản phẩm rửa bát dành cho máy rửa bát là các sản phẩm nhập khẩu từ Đức hay Mỹ.

bot rua bat domax bot rua bat domaxGiới thiệu với các mẹ sản phẩm bột rửa bát Domax – một trong những bộ sản phẩm rửa bát chất lượng được nhập khẩu chính hãng tại Đức, phân phối tại Việt Nam và được bán tại cửa hàng trực tuyến của chúng tôi.

So với rất nhiều sản phẩm khác, bot rua bat Domax có tính năng đặc biệt được sản xuất trên dây chuyền hiện đại giúp đánh bay mọi vết dầu mỡ và thức ăn thừa bám trên bát đĩa, làm bát đĩa sáng bóng và thơm mát.

Nhãn hiệu Domax còn cung cấp rất nhiều dạng sản phẩm rửa bát khác như viên rửa bát hay muối rửa bát có kèm theo nước trợ xả là chất xúc tác giúp làm tăng hiệu quả tẩy rửa, bát đĩa lúc nào cũng như mới. Sản phẩm được sản xuất nhờ sử dụng công nghệ Nân anti smell & bacteria số 1 tại Đức, nên các mẹ hoàn toàn có thể an tâm tin tưởng tuyệt đối vào sản phẩm của chúng tôi.

Đừng để công việc nội trợ là một gánh nặng mà hãy tiếp đón chúng như là một niềm vui đem lại hơi ấm cho cả gia đình bạn. Và hãy để sản phẩm của chúng tôi cùng bạn làm điều đó nhé!

Mọi thắc mắc về sản phẩm, xin liên hệ với trung tâm chúng tôi để được tư vấn miễn phí và chọn mua sản phẩm phù hợp nhất với máy rửa bát của gia đình bạn!
-->Đọc thêm...

Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

Chính sách thuế 2015 – Hướng dẫn cắt giảm thủ tục hành chính thuế, xác định thu nhập tính thuế, khai thuế, nộp thuế và giải đáp những vướng mắc về thuế sửa đổi bổ sung

Chính sách thuế 2015 – Hướng dẫn cắt giảm thủ tục hành chính thuế, xác định thu nhập tính thuế, khai thuế, nộp thuế và giải đáp những vướng mắc về thuế


Nhằm cung cấp những thông tin, văn bản mới nhất của Nhà nước và Bộ tài chính cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực hành chính thuế, Trung tâm sách chúng tôi xin giới thiệu tới quý độc giả cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2015: Chính sách thuế 2015 xuất bản mới nhất, do Bộ tài chính làm chủ biên.


Cuốn sách bao gồm những hướng dẫn rất chi tiết và cụ thể về việc cắt giảm các thủ tục hành chính thuế và rất nhiều các vấn đề khác, đồng thời giải đáp phần nào các vướng mắc mà ngành thuế còn mắc phải trong những năm qua.


Bạn đang hoạt động trong lĩnh vực thuế, hãy cập nhật những thông tin mới nhất mà chúng tôi đem lại để có thể hoạt động hiệu quả và nghiêm túc nhất.


chinh sach thue 2015 chinh sach thue 2015


Nội dung cuốn sách bao gồm các phần như sau:


Phần thứ nhất. Những chính sách ưu đãi mới nhất về thuế;


Phần thứ hai. Hướng dẫn đơn giản, cải cách các thủ thủ hành chính về thuế;


Phần thứ ba. Những điểm mới Luật quản lý thuế (cập nhật đến tháng 10/2014);


Phần thứ tư. Nội dung mới về xác định, tính và kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (cập nhật đến tháng 10/2014);


Phần thứ năm. Những điểm cần quan tâm về kê khai, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng (cập nhật đến tháng 10/2014);


Phần thứ sáu. Nội dung chủ yếu về tính thuế, khai, quyết toán và hoàn thuế thu nhập cá nhân (cập nhật đến tháng 10/2014);


Phần thứ bảy. Điểm mới về chính sách thuế nhà thầu;


Phần thứ tám.; Sổ tay nghiệp vụ kiểm tra nội bộ ngành thuế về công tác ấn định thuế (Theo quyết định 1562/QĐ-TCT)


Phần thứ chín.; Sổ tay nghiệp vụ kiểm tra nội bộ ngành thuế về công tác quản lý đăng ký thuế (Theo Quyết định 1563/QĐ-TCT)


Phần thứ mười. Mức phạt vi phạm hành chính về thuế, giá và hóa đơn


Hãy đến với trung tâm chúng tôi tại địa chỉ: http://bieuthuexuatnhapkhau.vn/ để được tư vấn và chọn mua những cuốn sách mới nhất, hay nhất mà bạn đang cần tìm với mức giá ưu đãi, giao hàng miễn phí tận nơi nhé!Nguồn bài đăngChính sách thuế 2015 – Hướng dẫn cắt giảm thủ tục hành chính thuế, xác định thu nhập tính thuế, khai thuế, nộp thuế và giải đáp những vướng mắc về thuế
Quý vị cần mua sách liên hệ: 0935 18 68 38
Chúng tôi giao hàng tận nơi

Chính sách thuế 2015 – Hướng dẫn cắt giảm thủ tục hành chính thuế, xác định thu nhập tính thuế, khai thuế, nộp thuế và giải đáp những vướng mắc về thuế


Nhằm cung cấp những thông tin, văn bản mới nhất của Nhà nước và Bộ tài chính cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực hành chính thuế, Trung tâm sách chúng tôi xin giới thiệu tới quý độc giả cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2015: Chính sách thuế 2015 xuất bản mới nhất, do Bộ tài chính làm chủ biên.

Cuốn sách bao gồm những hướng dẫn rất chi tiết và cụ thể về việc cắt giảm các thủ tục hành chính thuế và rất nhiều các vấn đề khác, đồng thời giải đáp phần nào các vướng mắc mà ngành thuế còn mắc phải trong những năm qua.

Bạn đang hoạt động trong lĩnh vực thuế, hãy cập nhật những thông tin mới nhất mà chúng tôi đem lại để có thể hoạt động hiệu quả và nghiêm túc nhất.

chinh sach thue 2015 chinh sach thue 2015Nội dung cuốn sách bao gồm các phần như sau:

Phần thứ nhất. Những chính sách ưu đãi mới nhất về thuế;

Phần thứ hai. Hướng dẫn đơn giản, cải cách các thủ thủ hành chính về thuế;

Phần thứ ba. Những điểm mới Luật quản lý thuế (cập nhật đến tháng 10/2014);

Phần thứ tư. Nội dung mới về xác định, tính và kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (cập nhật đến tháng 10/2014);

Phần thứ năm. Những điểm cần quan tâm về kê khai, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng (cập nhật đến tháng 10/2014);

Phần thứ sáu. Nội dung chủ yếu về tính thuế, khai, quyết toán và hoàn thuế thu nhập cá nhân (cập nhật đến tháng 10/2014);

Phần thứ bảy. Điểm mới về chính sách thuế nhà thầu;

Phần thứ tám.; Sổ tay nghiệp vụ kiểm tra nội bộ ngành thuế về công tác ấn định thuế (Theo quyết định 1562/QĐ-TCT)

Phần thứ chín.; Sổ tay nghiệp vụ kiểm tra nội bộ ngành thuế về công tác quản lý đăng ký thuế (Theo Quyết định 1563/QĐ-TCT)

Phần thứ mười. Mức phạt vi phạm hành chính về thuế, giá và hóa đơn

Hãy đến với trung tâm chúng tôi tại địa chỉ: http://bieuthuexuatnhapkhau.vn/ để được tư vấn và chọn mua những cuốn sách mới nhất, hay nhất mà bạn đang cần tìm với mức giá ưu đãi, giao hàng miễn phí tận nơi nhé!
-->Đọc thêm...

Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2014 tiếng anh tiếng việt sửa đổi bổ sung

biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2014 tiếng anh tiếng việt cập nhật thông tư 164 của bộ tài chính áp dụng từ ngày 01-01-2014

nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan hải quan và doanh nghiệp cập nhật chính sách thuế mới một cách kịp thời và thực hiện tốt chính sách thuế được Nhà nước ban hành, áp dụng đúng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu – nhâp khẩu, Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2014 tiếng anh tiếng việt được nhà xuất bản lao động dịch và phát hành mới nhất:
biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2014 tiếng anh tiếng việt
BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2014 SONG NGỮ VIỆT ANH
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1/1/2014

nội dung biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2014 gồm:

Phần thứ nhất: Danh mục và mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu song ngữ anh việt
Phần thứ hai: Danh mục và biểu tổng hợp mức thuế suất thuế nhập khẩu song ngữ anh việt
Phần thứ ba: Hệ thống văn bản liên quan
CHÚNG TÔI XIN TRÍCH ĐOẠN THÔNG TƯ Thông tư số 164/2013/TT-BTC ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị quyết số 71/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;
Căn cứ Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007;
Căn cứ Nghị quyết số 830/2009/UBTV12 ngày 17/10/2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 và Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008;
Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2013;
Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 302/TB-VPCP ngày 12/8/2013 của Văn phòng Chính phủ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu 2014 ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.
2. Thông tư này bãi bỏ:
a) Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.
Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%)
Mã hàng Mô tả hàng hoá Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 Từ ngày 01/01/2016 trở đi
2. Thông tư này bãi bỏ:
a) Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.
b) Thông tư số 208/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
c) Thông tư số 12/2013/TT-BTC ngày 21/01/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi mặt hàng thép không hợp kim thuộc mã số 7217.10.39 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
d) Thông tư số 38/2013/TT-BTC ngày 04/4/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 39.03, 54.02, 59.02, 72.17 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
e) Thông tư số 39/2013/TT-BTC ngày 09/4/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Hydro Peroxit thuộc mã 2847.00.10 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
g) Thông tư số 44/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng khoáng sản tại biểu thuế xuất khẩu.
-->Đọc thêm...

Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2014 tiếng anh tiếng việt

 biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2014 tiếng anh tiếng việt mới nhất
xuất bản tháng 3 năm 2014
 cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2014 tiếng anh tiếng việt đươc cập nhật các thông tư mới nhất của bộ tài chính như: thông tư 164/2013/TT-BTC, thông tư 162/2013/TT-BTC của bộ tài chính
thay thế cho các thông tư 
 a) Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.
b) Thông tư số 208/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
c) Thông tư số 12/2013/TT-BTC ngày 21/01/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi mặt hàng thép không hợp kim thuộc mã số 7217.10.39 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
d) Thông tư số 38/2013/TT-BTC ngày 04/4/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 39.03, 54.02, 59.02, 72.17 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
e) Thông tư số 39/2013/TT-BTC ngày 09/4/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Hydro Peroxit thuộc mã 2847.00.10 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
g) Thông tư số 44/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng khoáng sản tại biểu thuế xuất khẩu.
h) Thông tư số 56/2013/TT-BTC ngày 06/5/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than gỗ rừng trồng thuộc nhóm 44.02 trong Biểu thuế xuất khẩu.
i) Thông tư số 70/2013/TT-BTC ngày 22/5/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
k) Thông tư số 71/2013/TT-BTC ngày 23/5/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng thân thuộc nhóm 27.01 và 27.04 tại Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi.
l) Thông tư số 79/2013/TT-BTC ngày 07/6/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 17.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
m) Thông tư số 107/2013/TT-BTC ngày 12/8/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02 và 39.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
n) Thông tư số 120/2013/TT-BTC ngày 27/8/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung mô tả hàng hóa của nhóm 98.25 thuộc Chương 98 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.
o) Thông tư số 124/2013/TT-BTC ngày 30/8/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.01 tại Biểu thuế xuất khẩu.
p) Thông tư số 125/2013/TT-BTC ngày 30/8/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc mã số 2836.30.00, 2916.31.00, 3302.10.90, 3824.90.70 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
q) Thông tư số 157/2013/TT-BTC ngày 11/11/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012.
r) Các quy định khác của Bộ Tài chính về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi trái với quy định tại Thông tư này.

biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2014 tiếng anh tiếng việt

Giá: 550 000 đồng/cuốn
Nội dung cuôn sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2014 gồm có
1) Nội dung Thông tư hướng dẫn chi tiết hơn về Biểu thuế xuất khẩu; cách thức áp dụng mã hàng và thuế suất của các mặt hàng thuộc Chương 98; Lộ trình áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02 và 39.02.
2) Biểu thuế xuất khẩu – Danh mục biểu thuế xuất khẩu 2014 thay đổi hoàn toàn so với danh mục Biểu thuế xuất khẩu 2013. Cụ thể danh mục biểu thuế xuất khẩu đã được chi tiết các nhóm mặt hàng đến cấp độ 8 số và thuế suất thuế xuất khẩu có sự thay đổi với một số nhóm hàng (vàng, cao su, sản phẩm chế biến từ tinh quặng titan...)
- Đối với những nhóm hàng đã được định danh như trong Biểu nhập khẩu thì được ghi mã hàng và tên mô tả hàng hóa giống như trong Biểu nhập khẩu.
- Đối với những mặt hàng chưa được định danh trong Biểu thuế nhập khẩu thì tùy tính chất mặt hàng, quy tắc phân loại hàng hóa mà được chi tiết tên riêng và mã hàng theo mã hàng của Biểu thuế nhập khẩu.
3) Biểu thuế nhập khẩu:
- Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2014 cũng có sự thay đổi tại danh mục Chương 98.
- Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng từ 01/01/2014 có nhiều thay đổi so với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 2013. Theo đó, 210 dòng thuế giảm thuế suất và hơn 400 dòng thuế được điều chỉnh tăng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi.


biểu thuế xuất nhập khẩu 2014
Gọi điện mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: Mr Long 0937 82 81 86
- tại Sài Gòn: Ms Thu 0924 914 918
- tại Các tỉnh khác: Ms Hằng 0935 983 988
Chúng tôi giao sách tận nơi sau 30 phút đặt hàng tại Hà Nội, Sài gòn 
các Tỉnh Khác chúng tôi giao hàng sau 1 ngày làm việc 
nhà sách tài chính miễn phí vận chuyển tận nơi toàn quốc)


mời quý vị theo dõi thêm cuốn INCOTERMS 2010

INCOTERMS 2010 song ngữ anh việt áp dụng năm 2014
nội dung cuốn sach  INCOTERMS 2010 song ngữ anh việt gồm có:

PHẦN I: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU- Lập kế hoạch xuất khẩu
PHẦN II: MỘT SỐ ĐẶC TÍNH KINH DOANH CỦA CÁC ĐỐI TÁC QUỐC TẾ TRONG ĐÀM

PHÁN - NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT TRONG ĐÀM PHÁN KINH DOANH
PHẦN III: XÂY DỰNG BẢN SẮC HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP
PHẦN IV: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ THỊ TRƯỜNG EU VÀ CHÂU PHI
PHẦN V:VĂN HÓA VÀ PHONG TỤC TẬP QUÁN KINH DOANH MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
PHẦN VI: INCOTERMS®2010;
PHẦN VII: UCP 600 Song ngữ Việt Anh
-->Đọc thêm...

Hướng dẫn Thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu áp dụng năm 2014

Hướng dẫn Thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu áp dụng năm 2014 do nxb tài chính phát hành
Hướng dẫn Thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu áp dụng năm 2014

nội dung cuốn sách Hướng dẫn Thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu áp dụng năm 2014 gồm có

- Hướng dẫn thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Có hiệu lực từ ngày 01/11/2013);
- Chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện;
- Căn cứ và phương pháp tính thuế, phân loại hành hóa áp dụng mức thuế xuất khẩu, nhập khẩu;
- Thủ tục pháp lý về kiểm tra, kiểm soát, giám sát hải quan;
- Quy trình nghiệp vụ thanh tra thuế, thực hiện các thủ tục trong lĩnh vực hải quan;
- Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quabiểu thuế xuất nhập khẩu 2014
Gọi điện mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: Mr Long 0937 82 81 86
- tại Sài Gòn: Ms Thu 0924 914 918
- tại Các tỉnh khác: Ms Hằng 0935 983 988
Chúng tôi giao sách tận nơi sau 30 phút đặt hàng tại Hà Nội, Sài gòn 
các Tỉnh Khác chúng tôi giao hàng sau 1 ngày làm việc 
nhà sách tài chính miễn phí vận chuyển tận nơi toàn quốc)


mời quý vị theo dõi thêm cuốn sách . CẨM NANG CÔNG TÁC XUẤT NHẬP KHẨU CẦN BIẾT KỸ THUẬT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU LẬP KẾ HOẠCH, ĐÀM PHÁN XUẤT KHẨU TẬP QUÁN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
UCP 600 - INCOTERMS®2010

song ngữ Việt Anh

Bộ tư liệu gồm một số ý chính sau: Chiến lược giá hàng hóa XNK, Lập kế hoạch XNK, nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh XNK, văn hóa tập quán kinh doanh XNK của các nước trên thế giới …

PHẦN I: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU- Lập kế hoạch xuất khẩu

PHẦN II: MỘT SỐ ĐẶC TÍNH KINH DOANH CỦA CÁC ĐỐI TÁC QUỐC TẾ TRONG ĐÀM PHÁN - NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT TRONG ĐÀM PHÁN KINH DOANH

PHẦN III: XÂY DỰNG BẢN SẮC HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP

PHẦN IV: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ THỊ TRƯỜNG EU VÀ CHÂU PHI

PHẦN V:VĂN HÓA VÀ PHONG TỤC TẬP QUÁN KINH DOANH MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

PHẦN VI: INCOTERMS®2010;

PHẦN VII: UCP 600 Song ngữ Việt Anh


-->Đọc thêm...

nguyên tắc phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2014

nguyên tắc phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2014 nhà xuất bản tài chính phát hành
nguyên tắc phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2014 bộ tài chính

cuốn sách nguyên tắc phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2014 cập nhật đầy đủ các

- Thông tư 38/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành  04/04/2013
- Thông tư 28/2013/TT-BTC điều chỉnh mức thuế nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng ban hành 15/03/2013
- Thông tư 04/2013/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường, muối, trứng gia cầm năm 2013 do ban hành  08/02/2013
-Thông tư 01/2013/TT-BTNMT quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất do ban hành 28/01/2013
-Thông tư 12/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành
 nội dụng nguyên tắc phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2014 gồm có:
- PHẦN 1. HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU
-PHẦN 2. HƯỚNG DẪN MỚI KHAI BÁO CHI TIẾT VỀ HÀNG TẠM NHẬP – TÁI XUẤT
-PHẦN 3. HƯỚNG DẪN VỀ KHAI HẢI QUAN
-PHẦN 4. HƯỚNG DẪN KHAI BÁO CHI TIẾT VỀ HÀNG HOÁ XNK THƯƠNG MẠI
-PHẦN 5. HƯỚNG DẪN KHAI BÁO CHI TIẾT VỀ HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHỖ
-PHẦN 6. HƯỚNG DẪN KHAI BÁO CHI TIẾT VỀ HÀNG HOÁ GIA CÔNG
-PHẦN 7. HƯỚNG DẪN KHAI BÁO CHI TIẾT VỀ HÀNG HOÁ SẢN XUẤT XUẤT KHẨU
-PHẦN 8. HƯỚNG DẪN KHAI BÁO CHI TIẾT VỀ HÀNG HOÁ CHUYỂN CỬA KHẨU
-PHẦN 9. HƯỚNG DẪN KHAI BÁO CHI TIẾT VỀ HÀNG DÁN TEM NHẬP KHẨU & DANH MỤC MẶT HÀNG PHẢI DÁN TEM NHẬP KHẨU
-PHẦN 10. HƯỚNG DẪN KHAI BÁO CHI TIẾT VỀ HÀNG PHI MẬU DỊCH- QUÀ BIẾU
- PHẦN 11. THỦ TỤC THÀNH LẬP KHO NGOẠI QUAN
-PHẦN 12. HƯỚNG DẪN VỀ KHU CHẾ XUẤT - DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT
-PHẦN 13. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI DÀNH CHO LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2013

biểu thuế xuất nhập khẩu 2014
Gọi điện mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: Mr Long 0937 82 81 86
- tại Sài Gòn: Ms Thu 0924 914 918
- tại Các tỉnh khác: Ms Hằng 0935 983 988
Chúng tôi giao sách tận nơi sau 30 phút đặt hàng tại Hà Nội, Sài gòn 
các Tỉnh Khác chúng tôi giao hàng sau 1 ngày làm việc 
nhà sách tài chính miễn phí vận chuyển tận nơi toàn quốc)

mời quý vị theo dõi thêm cuốn sách Hướng dẫn Thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Hướng dẫn thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Có hiệu lực từ ngày 01/11/2013);
Phần thứ hai. Chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện;
Phần thứ ba. Căn cứ và phương pháp tính thuế, phân loại hành hóa áp dụng mức thuế xuất khẩu, nhập khẩu;
Phần thứ tư. Thủ tục pháp lý về kiểm tra, kiểm soát, giám sát hải quan;
Phần thứ năm. Quy trình nghiệp vụ thanh tra thuế, thực hiện các thủ tục trong lĩnh vực hải quan;
Phần thứ sáu. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

-->Đọc thêm...

biểu thuế xuất nhập khẩu 2014 nhà xuất bản tài chính

biểu thuế xuất nhập khẩu 2014 nhà xuất bản tài chính phát hành
 áp dụng từ ngày 01-01-2014
biểu thuế xuất nhập khẩu 2014 nhà xuất bản tài chính phát hành

cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2014 nhà xuất bản tài chính đã cập nhật đầy đủ thông tư 164/2013/TT-BTC, 162/2013/TT-BTC...

sau đây chúng tôi trích đoạn thông tư 164/2013/TT-BTC cho quý vị theo dõi

BAN HÀNH BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI THEO DANH MỤC MẶT HÀNG CHỊU THUẾ
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị quyết số 71/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;
Căn cứ Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007;
Căn cứ Nghị quyết số 830/2009/UBTV12 ngày 17/10/2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 và Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008;
Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2013;
Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 302/TB-VPCP ngày 12/8/2013 của Văn phòng Chính phủ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.
Điều 1. Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế
Ban hành kèm theo Thông tư này:
1. Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục I.
2. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục II.
Điều 2. Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế
1. Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục I gồm mô tả hàng hoá và mã hàng (08 chữ số), mức thuế suất thuế xuất khẩu quy định cho từng mặt hàng chịu thuế xuất khẩu.
2. Trường hợp mặt hàng xuất khẩu không được quy định cụ thể tên trong Biểu thuế xuất khẩu thì khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan vẫn phải kê khai mã hàng của mặt hàng xuất khẩu tương ứng với mã hàng 08 chữ số của mặt hàng đó trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này và ghi mức thuế suất thuế xuất khẩu là 0% (không phần trăm).
3. Thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng xuất khẩu được sản xuất, chế biến từ nguyên liệu nhập khẩu:
a) Trường hợp hàng hoá có đủ điều kiện xác định là được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu thì không phải nộp thuế xuất khẩu. Đối với mặt hàng gỗ nếu có thêm sơn, véc ni, đinh vít thì được xác định là phụ liệu.
b) Trường hợp hàng hoá được sản xuất, chế biến từ hai nguồn: Nguyên liệu nhập khẩu và nguyên liệu có nguồn gốc trong nước thì không phải nộp thuế xuất khẩu đối với số lượng hàng hoá xuất khẩu tương ứng với số lượng nguyên liệu nhập khẩu đã được sử dụng để sản xuất, chế biến hàng hoá thực tế đã xuất khẩu. Số lượng hàng hoá xuất khẩu được sản xuất, chế biến từ nguyên liệu trong nước phải nộp thuế xuất khẩu theo mức thuế suất thuế xuất khẩu quy định đối với mặt hàng xuất khẩu đó.
c) Hồ sơ không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hoá xuất khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 126 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
4. Mặt hàng than gỗ rừng trồng thuộc mã hàng 4402.90.90 được áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu 5% quy định tại Danh mục Biểu thuế xuất khẩu 2014 phải đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật như sau:
Tiêu chí
Yêu cầu
Độ cứng
Cứng, rắn chắc
Hàm lượng tro
≤ 3%
Hàm lượng carbon cố định (C)-là carbon nguyên tố, không mùi, không khói khi tiếp lửa.
≥ 70%
Nhiệt lượng
≥ 7000Kcal/kg
Hàm lượng lưu huỳnh
≤ 0,2%
Độ bốc
≥ 4%
Điều 3. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục II bao gồm:
1. Mục I: Quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng đối với 97 chương theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam. Nội dung gồm tên các Phần, Chương, Chú giải phần, chú giải chương; Danh mục biểu thuế được chi tiết mô tả hàng hoá (tên nhóm mặt hàng và tên mặt hàng), mã hàng (08 chữ số), mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định cho mặt hàng chịu thuế.
2. Mục II: Chương 98 - Quy định mã hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng, mặt hàng.
2.1. Chú giải và điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại Chương 98.
a) Chú giải chương: Các mặt hàng có tên nêu tại khoản 1 phần I mục II phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại Chương 98.
b) Chú giải nhóm:
- Việc phân loại mã hàng hoá và áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng CKD của ô tô được thực hiện theo quy định tại khoản 2.1 phần I mục II phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;
- Các mặt hàng: Chất xử lý bề mặt dùng cho sản xuất vải tráng, vải giả da thuộc nhóm 98.06; giấy kfraf dùng làm bao xi măng đã tẩy trắng thuộc nhóm 98.07; thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo thuộc nhóm 98.11; kem hỗ trợ chức năng bảo vệ da, gel làm giảm sẹo thuộc nhóm 98.25; vải mành nylong 1680/D/2 và 1890 D/2 thuộc nhóm 98.26 và dây đồng có kích thước mặt cắt ngang tối đa trên 6 mm nhưng không quá 8 mm thuộc nhóm 98.30 được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại Chương 98 nếu đáp ứng các tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật quy định cụ thể tại khoản 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 và 2.7 phần I mục II phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
c) Cách thức phân loại, điều kiện để được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng ghi tại Chương 98, quyết toán nhập khẩu và sử dụng của các mặt hàng thuộc Chương 98: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 phần I mục II phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
2.2. Danh mục nhóm mặt hàng, mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi gồm: Mã hàng của nhóm mặt hàng, mặt hàng thuộc Chương 98; mô tả hàng hoá (tên nhóm mặt hàng, mặt hàng); mã hàng tương ứng của nhóm hàng, mặt hàng đó tại mục I phụ lục II (97 chương theo danh mục Biểu thuế nhập khẩu Việt Nam) và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng riêng tại Chương 98 thực hiện theo quy định cụ thể tại phần II mục II phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
2.3. Các nhóm mặt hàng, mặt hàng có tên và được thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng quy định tại Chương 98 nếu đủ điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định hiện hành thì được lựa chọn áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại các Thông tư ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt hoặc thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng quy định tại Chương 98 của Thông tư này.
2.4. Khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải kê khai mã hàng theo cột “Mã hàng tương ứng tại Mục I Phụ lục II” nêu tại Chương 98 và ghi chú mã hàng Chương 98 vào bên cạnh.
Ví dụ: Mặt hàng giấy kraft dùng làm bao xi măng, đã tẩy trắng khi nhập khẩu, người khai hải quan kê khai mã hàng là 4804.29.00 (9807.00.00), thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 3%.
Điều 4. Lộ trình áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02 và 39.02
Một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02 và 39.02 áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo lộ trình như sau:
1. Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014: Áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo quy định tại Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Từ ngày 01/01/2015 trở đi: Áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo lộ trình quy định sau đây:
Mã hàng
Mô tả hàng hoá
Thuế suất (%)
Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015
Từ ngày 01/01/2016 trở đi
27.07
Dầu và các sản phẩm khác từ chưng cất hắc ín than đá ở nhiệt độ cao; các sản phẩm tương tự có khối lượng cấu tử thơm lớn hơn cấu tử không thơm.


2707.10.00
- Benzen
2
3
2707.30.00
- Xylen
2
3
29.02
Hydrocacbon mạch vòng.


2902.20.00
- Benzen
2
3

- Xylen:


2902.43.00
- - p-Xylen
2
3
39.02
Polyme từ propylen hoặc từ các olefin khác, dạng nguyên sinh.


3902.10
- Polypropylen:


3902.10.30
- - Dạng phân tán
2
3
3902.10.90
- - Loại khác
2
3
Điều 5. Thuế nhập khẩu ưu đãi đối với ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu
Thuế nhập khẩu ưu đãi đối với ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu được quy định như sau:
1. Xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) thuộc nhóm 87.02 và 87.03 áp dụng mức thuế nhập khẩu theo quy định tại Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi chở xuống đã qua sử dụng, Quyết định số 24/2013/QĐ-TTg ngày 03/5/2013 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 và các văn bản hướng dẫn, điều chỉnh mức thuế nhập khẩu của Bộ Tài chính.
2. Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe ô tô chở người từ 16 chỗ ngồi trở lên (kể cả lái xe) thuộc nhóm 87.02 và xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải không quá 5 tấn thuộc nhóm 87.04 (trừ xe đông lạnh, xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải, xe xi téc, xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị; xe chở xi măng kiểu bồn và xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được) là 150%.
3. Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các loại xe ô tô khác thuộc các nhóm 87.02, 87.03, 87.04 bằng 1,5 lần so với mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của xe ô tô mới cùng chủng loại thuộc các nhóm 87.02, 87.03, 87.04 quy định tại mục I phụ lục II - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
2. Thông tư này bãi bỏ:
a) Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.
b) Thông tư số 208/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
c) Thông tư số 12/2013/TT-BTC ngày 21/01/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi mặt hàng thép không hợp kim thuộc mã số 7217.10.39 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
d) Thông tư số 38/2013/TT-BTC ngày 04/4/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 39.03, 54.02, 59.02, 72.17 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
e) Thông tư số 39/2013/TT-BTC ngày 09/4/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Hydro Peroxit thuộc mã 2847.00.10 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
g) Thông tư số 44/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng khoáng sản tại biểu thuế xuất khẩu.
h) Thông tư số 56/2013/TT-BTC ngày 06/5/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than gỗ rừng trồng thuộc nhóm 44.02 trong Biểu thuế xuất khẩu.
i) Thông tư số 70/2013/TT-BTC ngày 22/5/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
k) Thông tư số 71/2013/TT-BTC ngày 23/5/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng thân thuộc nhóm 27.01 và 27.04 tại Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi.
l) Thông tư số 79/2013/TT-BTC ngày 07/6/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 17.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
m) Thông tư số 107/2013/TT-BTC ngày 12/8/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02 và 39.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
n) Thông tư số 120/2013/TT-BTC ngày 27/8/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung mô tả hàng hóa của nhóm 98.25 thuộc Chương 98 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.
o) Thông tư số 124/2013/TT-BTC ngày 30/8/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.01 tại Biểu thuế xuất khẩu.
p) Thông tư số 125/2013/TT-BTC ngày 30/8/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc mã số 2836.30.00, 2916.31.00, 3302.10.90, 3824.90.70 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
q) Thông tư số 157/2013/TT-BTC ngày 11/11/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012.
r) Các quy định khác của Bộ Tài chính về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi trái với quy định tại Thông tư này.
3. Trong quá trình thực hiện, các văn bản liên quan được dẫn chiếu tại Thông tư này  được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế./.


biểu thuế xuất nhập khẩu 2014
Gọi điện mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: Mr Long 0937 82 81 86
- tại Sài Gòn: Ms Thu 0924 914 918
- tại Các tỉnh khác: Ms Hằng 0935 983 988
Chúng tôi giao sách tận nơi sau 30 phút đặt hàng tại Hà Nội, Sài gòn 
các Tỉnh Khác chúng tôi giao hàng sau 1 ngày làm việc 
nhà sách tài chính miễn phí vận chuyển tận nơi toàn quốc)

 mời quý vị theo dõi thêm cuốn sách


Chú giải chi tiết mã hs áp dụng năm 2014
PHẦN I: HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI HÀNG HÓA TRONG DANH MỤC HÀNG HÓA XNK.
 1.Công ước HS
 2. Danh mục HS
 3. Quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới;
PHẦN II: CHÚ GIẢI CHI TIẾT MÃ HÀNG HÓA HS TRONG DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT – NHẬP KHẨU VIỆT NAM
PHẦN III: CHÚ GIẢI Bổ SUNG (SEN) CỦA DANH MỤC THUẾ QUAN HÀI HÒA ASEAN (AHTN).
PHẦN IV: VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN.

-->Đọc thêm...