biểu thuế xuất nhập khẩu 2015 nhà xuất bản tài chính áp dụng năm 2015 sửa đổi bổ sung |sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017

Bạn có thể nhập tên sách cần tìm vào đây

Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

biểu thuế xuất nhập khẩu 2015 nhà xuất bản tài chính áp dụng năm 2015 sửa đổi bổ sung

biểu thuế xuất nhập khẩu 2015


nhà xuất bản tài chính phát hành áp dụng năm 2015

sách dự kiến phát hành ngày 20 tháng 12 năm 2014

Cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2015 Và Thuế GTGT Hàng Nhập Khẩu áp dụng cho các Tờ Khai Hải quan hàng hoá nhập khẩu để đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 01-01-2015

biểu thuế xnk 2015 tài liệu tham khảo sử dụng cho cán bộ thuế, cán bộ Hải quan và tổ chức cá nhân có hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam, được xây dựng theo tiêu chuẩn của danh mục mã hs hàng hóa xuất nhập khẩu phiên bản mới nhất, với hệ thống mã số và tên gọi tuân thủ hoàn toàn theo nguyên tắc phân loại của danh mục hài hoà mô tả và mã hóa hàng hoá của tổ chức Hải quan thế giới (Mã hóa ở cấp độ 8 số cho tất cả các dòng thuế) phù hợp với yêu cầu quản lý và thực hiện các nghiệp vụ của cán bộ thuế, cán bộ hải quan và doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu trong phạm vi cả nước.

biểu thuế xuất nhập khẩu 2015 nhà xuất bản tài chính áp dụng năm 2015Ảnh minh họa: cuốn sách biểu thuế xnk 2015 nhà xuất bản tài chính phát hành

Nội dung cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu  năm 2015 nhà xuất bản tài chính gồm 3 phầm:

Phần thứ nhất: Danh mục và mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu năm 2015

Phần thứ hai: Danh mục và biểu tổng hợp mức thuế suất thuế nhập khẩu năm 2015

Phần thứ ba: Hệ thống văn bản liên quan áp dụng từ ngày 01-01-2015 trở đi

Sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2015 có độ dày 750 trang in giấy trắng bãi bằng Quý vị có thể theo dõi thêm cuốn sách

Hệ thống những quy định pháp luật về xuất nhập khẩu và biếu thuế xuất nhập

Cuốn sách Hệ thống những quy định pháp luật về xuất nhập khẩu và biếu thuế xuất nhập khẩu mới hỗ trợ thông tin cho các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan những nghiệp vụ pháp luật cần thiết. Hệ thống này được áp dụng thống nhất cho mọi doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập trong phạm vi cả nước.

Nội dung cuốn sách gồm có:

Phần I: Giới thiệu những quy định pháp luật mới nhất về xuất nhập khẩu

Mục 1: Những quy định chung

Mục 2: Những quy định mới về xuất nhập khẩu

Mục 3: Cơ chế điều hành kinh doanh xuất nhập khẩu thời kỳ 2001-2005

Phần II: Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi, thuế giá trị gia tǎng hàng nhập khẩu

Mục 1: Hệ thống các quy định hướng dẫn thực hiện biểu thuế xuất khẩu nhập khẩu

Mục 2: Hướng dẫn cách phân loại hàng hóa theo danh mục biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩuvà thuế GTGT hàng nhập khẩu

Mục 3: Danh mục hàng hóa và biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu

Mục 4: Bảng mã số tương thích giữa các nhóm hàng thuộc hệ thống điều hòa( H.S) và phân loại hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc tế

Phần III: Bảng giá tối thiểu để tính thuế nhập khẩu

Mục 1: Qui chế xác định giá để tính thuế nhập khẩu

Mục 2: Bảng giá tính thuế nhập khẩu những mặt hàng do nhà nước quản lý giá nhập khẩu để xác định trị giá tính thuế nhập khẩu

Mục 3: Bảng giá mua tối thiểu để tính thuế nhập khẩu đối với những mặt hàng nhà nước quản lý giá tính thuế

Phần IV: Danh mục biểu thuế ưu đãi thuế quan ( CEFT)

Mục 1: Phương pháp xác định trị giá hải quan theo hiệp định GATT

Mục 2: Danh mục hàng hóa và thuế suất của Việt Nam để thực hiện hiệp định về ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung

Hy vọng với tài liệu này, bạn đọc sẽ tìm thấy những thông tin cần thiết và bổ ích cho nghiệp vụ xuất, nhập khẩu.Trong bối cảnh hiện nay, nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tăng cường huy động vốn ngân sách nhà nước cho các mục tiêu phát triển, bảo đảm sự công bằng giữa các thành phần kinh tế, khuyến khích sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Do vậy đòi hỏi chúng ta phải có những cải cách mới, làm cho hệ thống thuế vừa đáp ứng được nhu cầu quản lý kinh tế trong nước, vừa phù hợp với những luật lệ và thông lệ quốc tế. Vì vậy, Nhà nước ta đã ban hành một loạt hệ thống luật và các loại thuế; Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan cũng đã sửa đổi, bổ sung và ban hành mới hàng loạt các văn bản pháp luật hướng dẫn chi tiết thực hiện việc thu và nộp thuế. Cụ thể như sau: TT số 201/2013/TT-BTC ngày 20-12-2013 Hướng dẫn áp dụng thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế; TT số 156/2013/TT-BTC ngày 6-11-2013 hướng dẫn Luật Quản lý thuế; NĐ số 218/2013/NĐ-CP ngày 26-12-2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; VBHN số 12/VBHN-BTC ngày 27-01-2014 Hợp nhất quyết định về tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo; TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31-12-2013 Hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng; TT số 111/2013/TT-BTC ngày 15-08-2013 Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân; VBHN số 13/VBHN-BTC ngày 30-10-2013 hợp nhất thông tư hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài; TT số 215/2013/TT-BTC ngày 31-12-2013 Hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; TT số 166/2013/TT-BTC ngày 15-11-2013 Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế…

Để góp phần tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật các chính sách mới về thuế. Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách

“SỔ TAY TRA CỨU CHÍNH SÁCH THUẾ HIỆN HÀNH NĂM 2014”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật Quản lý thuế sửa đổi mới nhất và hướng dẫn phương pháp kê khai thuế (áp dụng năm 2014);

Phần II. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các chính sách mới nhất về Thuế thu nhập doanh nghiệp;

Phần III. Luật Thuế giá trị gia tăng và chính sách mới về Thuế giá trị gia tăng và Thuế xuất nhập khẩu;

Phần IV. Chính sách mới về Thuế thu nhập cá nhân;

Phần V. Quy chế thực hiện hoàn thuế và nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp;

Phần VI. Xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế


Nguồn bài đăngbiểu thuế xuất nhập khẩu 2015 nhà xuất bản tài chính áp dụng năm 2015
Quý vị cần mua sách liên hệ: 0935 18 68 38
Chúng tôi giao hàng tận nơi

biểu thuế xuất nhập khẩu 2015


nhà xuất bản tài chính phát hành áp dụng năm 2015

sách dự kiến phát hành ngày 20 tháng 12 năm 2014

Cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2015 Và Thuế GTGT Hàng Nhập Khẩu áp dụng cho các Tờ Khai Hải quan hàng hoá nhập khẩu để đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 01-01-2015

biểu thuế xnk 2015 tài liệu tham khảo sử dụng cho cán bộ thuế, cán bộ Hải quan và tổ chức cá nhân có hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam, được xây dựng theo tiêu chuẩn của danh mục mã hs hàng hóa xuất nhập khẩu phiên bản mới nhất, với hệ thống mã số và tên gọi tuân thủ hoàn toàn theo nguyên tắc phân loại của danh mục hài hoà mô tả và mã hóa hàng hoá của tổ chức Hải quan thế giới (Mã hóa ở cấp độ 8 số cho tất cả các dòng thuế) phù hợp với yêu cầu quản lý và thực hiện các nghiệp vụ của cán bộ thuế, cán bộ hải quan và doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu trong phạm vi cả nước.
biểu thuế xuất nhập khẩu 2015 nhà xuất bản tài chính áp dụng năm 2015Ảnh minh họa: cuốn sách biểu thuế xnk 2015 nhà xuất bản tài chính phát hành

Nội dung cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu  năm 2015 nhà xuất bản tài chính gồm 3 phầm:

Phần thứ nhất: Danh mục và mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu năm 2015

Phần thứ hai: Danh mục và biểu tổng hợp mức thuế suất thuế nhập khẩu năm 2015

Phần thứ ba: Hệ thống văn bản liên quan áp dụng từ ngày 01-01-2015 trở đi

Sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2015 có độ dày 750 trang in giấy trắng bãi bằng Quý vị có thể theo dõi thêm cuốn sách

Hệ thống những quy định pháp luật về xuất nhập khẩu và biếu thuế xuất nhập
Cuốn sách Hệ thống những quy định pháp luật về xuất nhập khẩu và biếu thuế xuất nhập khẩu mới hỗ trợ thông tin cho các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan những nghiệp vụ pháp luật cần thiết. Hệ thống này được áp dụng thống nhất cho mọi doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập trong phạm vi cả nước.
Nội dung cuốn sách gồm có:
Phần I: Giới thiệu những quy định pháp luật mới nhất về xuất nhập khẩu
Mục 1: Những quy định chung
Mục 2: Những quy định mới về xuất nhập khẩu
Mục 3: Cơ chế điều hành kinh doanh xuất nhập khẩu thời kỳ 2001-2005
Phần II: Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi, thuế giá trị gia tǎng hàng nhập khẩu
Mục 1: Hệ thống các quy định hướng dẫn thực hiện biểu thuế xuất khẩu nhập khẩu
Mục 2: Hướng dẫn cách phân loại hàng hóa theo danh mục biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩuvà thuế GTGT hàng nhập khẩu
Mục 3: Danh mục hàng hóa và biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu
Mục 4: Bảng mã số tương thích giữa các nhóm hàng thuộc hệ thống điều hòa( H.S) và phân loại hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc tế
Phần III: Bảng giá tối thiểu để tính thuế nhập khẩu
Mục 1: Qui chế xác định giá để tính thuế nhập khẩu
Mục 2: Bảng giá tính thuế nhập khẩu những mặt hàng do nhà nước quản lý giá nhập khẩu để xác định trị giá tính thuế nhập khẩu
Mục 3: Bảng giá mua tối thiểu để tính thuế nhập khẩu đối với những mặt hàng nhà nước quản lý giá tính thuế
Phần IV: Danh mục biểu thuế ưu đãi thuế quan ( CEFT)
Mục 1: Phương pháp xác định trị giá hải quan theo hiệp định GATT
Mục 2: Danh mục hàng hóa và thuế suất của Việt Nam để thực hiện hiệp định về ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung
Hy vọng với tài liệu này, bạn đọc sẽ tìm thấy những thông tin cần thiết và bổ ích cho nghiệp vụ xuất, nhập khẩu.Trong bối cảnh hiện nay, nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tăng cường huy động vốn ngân sách nhà nước cho các mục tiêu phát triển, bảo đảm sự công bằng giữa các thành phần kinh tế, khuyến khích sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Do vậy đòi hỏi chúng ta phải có những cải cách mới, làm cho hệ thống thuế vừa đáp ứng được nhu cầu quản lý kinh tế trong nước, vừa phù hợp với những luật lệ và thông lệ quốc tế. Vì vậy, Nhà nước ta đã ban hành một loạt hệ thống luật và các loại thuế; Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan cũng đã sửa đổi, bổ sung và ban hành mới hàng loạt các văn bản pháp luật hướng dẫn chi tiết thực hiện việc thu và nộp thuế. Cụ thể như sau: TT số 201/2013/TT-BTC ngày 20-12-2013 Hướng dẫn áp dụng thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế; TT số 156/2013/TT-BTC ngày 6-11-2013 hướng dẫn Luật Quản lý thuế; NĐ số 218/2013/NĐ-CP ngày 26-12-2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; VBHN số 12/VBHN-BTC ngày 27-01-2014 Hợp nhất quyết định về tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo; TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31-12-2013 Hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng; TT số 111/2013/TT-BTC ngày 15-08-2013 Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân; VBHN số 13/VBHN-BTC ngày 30-10-2013 hợp nhất thông tư hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài; TT số 215/2013/TT-BTC ngày 31-12-2013 Hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; TT số 166/2013/TT-BTC ngày 15-11-2013 Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế…

Để góp phần tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật các chính sách mới về thuế. Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách

“SỔ TAY TRA CỨU CHÍNH SÁCH THUẾ HIỆN HÀNH NĂM 2014”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật Quản lý thuế sửa đổi mới nhất và hướng dẫn phương pháp kê khai thuế (áp dụng năm 2014);

Phần II. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các chính sách mới nhất về Thuế thu nhập doanh nghiệp;

Phần III. Luật Thuế giá trị gia tăng và chính sách mới về Thuế giá trị gia tăng và Thuế xuất nhập khẩu;

Phần IV. Chính sách mới về Thuế thu nhập cá nhân;

Phần V. Quy chế thực hiện hoàn thuế và nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp;

Phần VI. Xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế