biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015 mới nhất nxb tài chính sách mới |sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017

Bạn có thể nhập tên sách cần tìm vào đây

Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015 mới nhất nxb tài chính sách mới

biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015

MFN/WTO – ATIGA – VCFTA – ACFTA – AKFTA – AANZFTA – AIFTA – AJCEP – VJEPA – VAT

Cập nhật đầy đủ chính xác nhất các loại thuế xuất nhập khẩu áp dụng từ ngày 01-01-2015

Thông tư số 165/2014/TT-BTC, Thông tư số 166/2014/TT-BTC, Thông tư số 167/2014/TT-BTC,Thông tư số 168/2014/TT-BTC,Thông tư số 169/2014/TT-BTC, Thông tư số 173/2014/TT-BTC, Thông tư số 186/2014/TT-BTC,

biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015 mới nhất nxb tài chính

sách biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu 2015 gồm:

+ Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi WTO 2015 – Thuế suất thuế Nhập khẩu thông thường.

+ Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng trong phạm vi ASEAN.

+ Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN – Trung quốc, ASEAN – Hàn Quốc, ASEAN – JAPAN, Australia – ASEAN – New Zealand, ASEAN – India.

+ Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Vietnam-Japan, Vietnam-Chile.

+ Biểu thuế GTGT theo danh mục hàng hóa Nhập khẩu

ĐÂY LÀ CUỐN BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU CHÍNH XÁC NHẤT DO NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH BỘ TC PHÁT HÀNH

MỜI QUÝ VỊ XEM THÊM CUỐN SÁCH

cẩm nang nghiệp vụ xuất nhập khẩu incoterms 2010


cẩm nang nghiệp vụ xuất nhập khẩu incoterms 2010 là cuốn sách rất bổ ích cho các đơn vị làm công tác xuất nhập khẩu, nhà xuất bản tài chính phát hành cuốn sách cẩm nang nghiệp vụ xuất nhập khẩu ncoterms

cẩm nang nghiệp vụ xuất nhập khẩu năm 2014

Nội dung cuốn sách cẩm nang nghiệp vụ xuất nhập khẩu incoterms 2010 gồm có


PHẦN I: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU- Lập kế hoạch xuất khẩu

PHẦN II: MỘT SỐ ĐẶC TÍNH KINH DOANH CỦA CÁC ĐỐI TÁC QUỐC TẾ TRONG ĐÀM PHÁN – NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT TRONG ĐÀM PHÁN KINH DOANH

PHẦN III: XÂY DỰNG BẢN SẮC HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP

PHẦN IV: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ THỊ TRƯỜNG EU VÀ CHÂU PHI

PHẦN V: VĂN HÓA VÀ PHONG TỤC TẬP QUÁN KINH DOANH MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

PHẦN VI: INCOTERMS®2010; PHẦN VII: UCP 600 Song ngữ Việt Anh

“QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN – KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN – THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU 2014” gọi tắt là thủ tục hải quan về thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu năm 2014.


thủ tục hải quan về thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu năm 2014

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 128/2013/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư 133/2013/TT-BTC sửa đổi khoản 1 Điều 15 và mẫu kèm theo Thông tư 86/2013/TT-BTC quy định việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện “thủ tục hải quan về thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu năm 2014″


Nguồn bài đăngbiểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015 mới nhất nxb tài chính
Quý vị cần mua sách liên hệ: 0935 18 68 38
Chúng tôi giao hàng tận nơi
biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015

MFN/WTO - ATIGA - VCFTA - ACFTA - AKFTA - AANZFTA - AIFTA - AJCEP - VJEPA - VAT

Cập nhật đầy đủ chính xác nhất các loại thuế xuất nhập khẩu áp dụng từ ngày 01-01-2015

Thông tư số 165/2014/TT-BTC, Thông tư số 166/2014/TT-BTC, Thông tư số 167/2014/TT-BTC,Thông tư số 168/2014/TT-BTC,Thông tư số 169/2014/TT-BTC, Thông tư số 173/2014/TT-BTC, Thông tư số 186/2014/TT-BTC,

biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015 mới nhất nxb tài chính

sách biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu 2015 gồm:
+ Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi WTO 2015 – Thuế suất thuế Nhập khẩu thông thường.
+ Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng trong phạm vi ASEAN.
+ Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN – Trung quốc, ASEAN – Hàn Quốc, ASEAN – JAPAN, Australia - ASEAN - New Zealand, ASEAN – India.
+ Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Vietnam-Japan, Vietnam-Chile.
+ Biểu thuế GTGT theo danh mục hàng hóa Nhập khẩu

ĐÂY LÀ CUỐN BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU CHÍNH XÁC NHẤT DO NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH BỘ TC PHÁT HÀNH

MỜI QUÝ VỊ XEM THÊM CUỐN SÁCH

cẩm nang nghiệp vụ xuất nhập khẩu incoterms 2010


cẩm nang nghiệp vụ xuất nhập khẩu incoterms 2010 là cuốn sách rất bổ ích cho các đơn vị làm công tác xuất nhập khẩu, nhà xuất bản tài chính phát hành cuốn sách cẩm nang nghiệp vụ xuất nhập khẩu ncoterms

cẩm nang nghiệp vụ xuất nhập khẩu năm 2014

Nội dung cuốn sách cẩm nang nghiệp vụ xuất nhập khẩu incoterms 2010 gồm có


PHẦN I: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU- Lập kế hoạch xuất khẩu
PHẦN II: MỘT SỐ ĐẶC TÍNH KINH DOANH CỦA CÁC ĐỐI TÁC QUỐC TẾ TRONG ĐÀM PHÁN – NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT TRONG ĐÀM PHÁN KINH DOANH
PHẦN III: XÂY DỰNG BẢN SẮC HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP
PHẦN IV: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ THỊ TRƯỜNG EU VÀ CHÂU PHI
PHẦN V: VĂN HÓA VÀ PHONG TỤC TẬP QUÁN KINH DOANH MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
PHẦN VI: INCOTERMS®2010; PHẦN VII: UCP 600 Song ngữ Việt Anh

“QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN – KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN – THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU 2014” gọi tắt là thủ tục hải quan về thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu năm 2014.


thủ tục hải quan về thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu năm 2014
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 128/2013/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư 133/2013/TT-BTC sửa đổi khoản 1 Điều 15 và mẫu kèm theo Thông tư 86/2013/TT-BTC quy định việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện “thủ tục hải quan về thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu năm 2014″