sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017, biểu thuế xnk năm 2017 bộ tài chính: chú giải chi tiết mã hs 2014

Bạn có thể nhập tên sách cần tìm vào đây
Hiển thị các bài đăng có nhãn chú giải chi tiết mã hs 2014. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn chú giải chi tiết mã hs 2014. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

sách INCOTERMS 2010 song ngữ anh việt áp dụng năm 2014

sách INCOTERMS 2010 song ngữ anh việt áp dụng năm 2014

nhằm giúp cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu có điều kiện nắm bắt được các thủ tục hải quan cũng như các quy định chung quốc tế về công tác xuất nhập khẩu nhà xuất bản hồng đức cho phát hành cuốn sách INCOTERMS 2010 song ngữ anh việt áp dụng năm 2014
INCOTERMS 2010 song ngữ anh việt áp dụng năm 2014

nội dung cuốn sach  INCOTERMS 2010 song ngữ anh việt gồm có:

PHẦN I: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU- Lập kế hoạch xuất khẩu
PHẦN II: MỘT SỐ ĐẶC TÍNH KINH DOANH CỦA CÁC ĐỐI TÁC QUỐC TẾ TRONG ĐÀM

PHÁN - NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT TRONG ĐÀM PHÁN KINH DOANH
PHẦN III: XÂY DỰNG BẢN SẮC HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP
PHẦN IV: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ THỊ TRƯỜNG EU VÀ CHÂU PHI
PHẦN V:VĂN HÓA VÀ PHONG TỤC TẬP QUÁN KINH DOANH MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
PHẦN VI: INCOTERMS®2010;
PHẦN VII: UCP 600 Song ngữ Việt Anh
biểu thuế xuất nhập khẩu 2014
Gọi điện mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: Mr Long 0937 82 81 86
- tại Sài Gòn: Ms Thu 0924 914 918
- tại Các tỉnh khác: Ms Hằng 0935 983 988
Chúng tôi giao sách tận nơi sau 30 phút đặt hàng tại Hà Nội, Sài gòn 
các Tỉnh Khác chúng tôi giao hàng sau 1 ngày làm việc 
nhà sách tài chính miễn phí vận chuyển tận nơi toàn quốc)

mời quý vị theo dõi thêm cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2014 nhà xuất bản tài chính phát hành
 áp dụng từ ngày 01-01-2014
biểu thuế xuất nhập khẩu 2014 nhà xuất bản tài chính phát hành

-->Đọc thêm...

Chú giải chi tiết mã hs áp dụng năm 2014

Chú giải chi tiết mã hs áp dụng năm 2014 do nhà xuất bản tài chính phát hành

CHÚ GIẢI CHI TIẾT MÃ HÓA HÀNG HÓA (HS) TRONG DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU THAY ĐỔI MÃ HS 8 SỐ (Song ngữ Việt – Anh)
QUY TẮC PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU
Chú giải chi tiết mã hs áp dụng năm 2014 do bộ tài chính ban hành
 Giá: 800 000 đồng/bộ 2 tập
 Nội dung cuốn sách Chú giải chi tiết mã hs áp dụng năm 2014 gồm có
PHẦN I: HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI HÀNG HÓA TRONG DANH MỤC HÀNG HÓA XNK.
 1.Công ước HS
 2. Danh mục HS
 3. Quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới;
PHẦN II: CHÚ GIẢI CHI TIẾT MÃ HÀNG HÓA HS TRONG DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT – NHẬP KHẨU VIỆT NAM
PHẦN III: CHÚ GIẢI Bổ SUNG (SEN) CỦA DANH MỤC THUẾ QUAN HÀI HÒA ASEAN (AHTN).
PHẦN IV: VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN.

biểu thuế xuất nhập khẩu 2014
Gọi điện mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: Mr Long 0937 82 81 86
- tại Sài Gòn: Ms Thu 0924 914 918
- tại Các tỉnh khác: Ms Hằng 0935 983 988
Chúng tôi giao sách tận nơi sau 30 phút đặt hàng tại Hà Nội, Sài gòn 
các Tỉnh Khác chúng tôi giao hàng sau 1 ngày làm việc 
nhà sách tài chính miễn phí vận chuyển tận nơi toàn quốc)

MỜI QUÝ VỊ THEO DÕI THÊM CUỐN SÁCH BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI 2014


 cuốn sách cập nhật thông tư 164/2013/TT-BTC, 162/2013/TT-BTC qua đấy bãi bỏ các thông tư sau đây
 Thông tư này bãi bỏ cụ thể:
a) Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.
b) Thông tư số 208/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
c) Thông tư số 12/2013/TT-BTC ngày 21/01/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi mặt hàng thép không hợp kim thuộc mã số 7217.10.39 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
d) Thông tư số 38/2013/TT-BTC ngày 04/4/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 39.03, 54.02, 59.02, 72.17 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
e) Thông tư số 39/2013/TT-BTC ngày 09/4/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Hydro Peroxit thuộc mã 2847.00.10 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
g) Thông tư số 44/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng khoáng sản tại biểu thuế xuất khẩu.
h) Thông tư số 56/2013/TT-BTC ngày 06/5/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than gỗ rừng trồng thuộc nhóm 44.02 trong Biểu thuế xuất khẩu.
i) Thông tư số 70/2013/TT-BTC ngày 22/5/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
k) Thông tư số 71/2013/TT-BTC ngày 23/5/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng thân thuộc nhóm 27.01 và 27.04 tại Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi.
l) Thông tư số 79/2013/TT-BTC ngày 07/6/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 17.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
m) Thông tư số 107/2013/TT-BTC ngày 12/8/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02 và 39.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
n) Thông tư số 120/2013/TT-BTC ngày 27/8/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung mô tả hàng hóa của nhóm 98.25 thuộc Chương 98 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.
o) Thông tư số 124/2013/TT-BTC ngày 30/8/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.01 tại Biểu thuế xuất khẩu.
p) Thông tư số 125/2013/TT-BTC ngày 30/8/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc mã số 2836.30.00, 2916.31.00, 3302.10.90, 3824.90.70 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
q) Thông tư số 157/2013/TT-BTC ngày 11/11/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012.
r) Các quy định khác của Bộ Tài chính về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi trái với quy định tại Thông tư này.
3. Trong quá trình thực hiện, các văn bản liên quan được dẫn chiếu tại Thông tư này mà được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế./.
-->Đọc thêm...

Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

CHÍNH SÁCH THUẾ SONG NGỮ 2014

Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chính sách thuế sẽ là động lực quan trọng để các doanh nghiệp nỗ lực vươn lên trong thời điểm khó khăn hiện nay.


Giá bìa : 350,000đ


Nhằm giúp quý doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ và nhanh nhất những ưu đãi về thuế, cũng như những chính sách ưu đãi của nhà nước về đầu tư. Nhà xuất bản Lao động - Xã hội Việt nam trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc bộ sách:

Chính sách thuế
Hướng dẫn thực thi Luật Thuế Giá trị gia tăng;
Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp;
Luật Quản lý thuế; Luật thuế Thu nhập cá nhân
Quy định mới về phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn
Giải đáp các vướng mắc về hóa đơn, chứng từ, Kê khai thuế, quyết toán thuế
Quy định về kế toán doanh nghiệp
Phương pháp xác định giá tính thuế (APA)
VIETNAMESE – ENGLISH  2014

Ngày 26/12/2013, Chính phủ đã ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập Doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp về: Người nộp thuế; thu nhập chịu thuế, thu nhập miễn thuế; xác định thu nhập tính thuế, xác định lỗ và chuyển lỗ; doanh thu; các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; thuất suất; phương pháp tính thuế; ưu đãi thuế và điều kiện áp dụng ưu đãi thuế.

Theo đó: Mức thuế suất áp dụng đối với Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm dưới 20 tỷ được áp ở mức thuế suất là 20% (Căn cứ vào Doanh thu của năm trước liền kề)Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi.

Ngày 18 tháng 12 năm 2013 Chinh phủ ban hành nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn luật thuế GTGT. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2014, thay thế các nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011

THÔNG TƯ SỐ 201/2013/TT-BTC NGÀY 20-12-2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH Hướng dẫn việc áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế.

Sách được chia làm IV phần chính:

Phần I: Quy định về in, phát hành, quản lý sử dụng hóa đơn

Giải đáp các vướng mắc tình huống về hóa đơn loại, hình thức, nội dung hóa đơn, tạo và phát hành hóa đơn, sử dụng hóa đơn, vi phạm và sử lý vi phạm hóa đơn.

Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15-5-2013 quy định về hóa đơn (song ngữ Việt Anh)

Phần II: Các văn bản hướng dẫn Luật Thuế hiện hành- thuế TNDN, GTGT, LUẬT QLT, TNCN song ngữ Việt Anh

Phần III: Quy định về kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa

Phần IV:  Một số điều cần biết vế chính sách thuế Kê khai thuế, quyết toán thuế, xử lý vo phạm hành chính thuế,APA

Chúng tôi tin rằng cuốn sách biểu thuế xnk 2014 sẽ là cẩm nang thực sự cần thiết cho quý cơ quan đơn vị và các cá nhân có liên quan đến lĩnh vực này. Sách dày 450 trang, khổ 20*28cm, được in trên giấy trắng sắp xếp khoa học, đẹp tiện tra cứu.

Giá phát hành toàn quốc: 350.000 đồng/cuốn
-->Đọc thêm...

Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2014 - BIỂU THUẾ 2014

Sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 là cuốn sách được xuất bản hàng năm do Bộ tài Chính ban hành và được NXB Tài Chính phát hành áp dụng để tra cứu các loại biểu thuế 2014 như mã Hs hàng hóa xuất nhập khẩu và mức thuế suất của hàng hóa xuất,nhập khẩu tại Việt Nam.

Sách biểu thuế 2014 là Tài liệu nghiệp vụ quan trọng sử dụng cho cán bộ thuế, cán bộ Hải quan và tổ chức cá nhân có hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam, được xây dựng theo tiêu chuẩn của danh mục AHTN phiên bản 2012, với hệ thống mã số và tên gọi tuân thủ hoàn toàn theo nguyên tắc phân loại của danh mục hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của tổ chức Hải quan thế giới (Mã hóa ở cấp độ 8 số cho tất cả các dòng thuế) phù hợp với yêu cầu quản lý và thực hiện các nghiệp vụ của cán bộ thuế, cán bộ hải quan và doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu trong phạm vi cả nước.Giá bìa : 395,000đ


Các loại thuế được tổng hợp và cập nhật trong cuốn biểu thuế 2014: ACFTA, AKFTA, ATIGA, WTO,THUẾ VAT, THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, AIFTA, AJCEP, AUSTRALIA và NEWZELAND, VCFTA.

Biểu thuế 2014

Mô tả cuốn sách Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014:

+ Cột số 1, 2, 3: Mã HS, mô tả hàng hóa, Đơn vị tính tuân thủ hoàn toàn theo nguyên tắc phân loại của danh mục hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới, mã hóa ở cấp độ 8 số cho tất cả các dòng thuế.

+ Côt số 4: Thuế suất thuế ưu đãi [MFN/WTQ (Most-Favored-NationA/Vorld Trade Organization): Áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam (Danh sách kèm theo – Xem mục lục). Thuế suất ưu đãi được quy định cụ thể cho từng mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành (Thông tư 193/2012/TT-BTC). Đối tượng nộp thuế tự khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về xuất xứ hàng hóa.

- Thuế suất thuế thông thường Áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ không thực hiện đối xử tối huệ quốc và không thực hiện ưu đãi đặc biệt vẽ thuế nhập khẩu với Việt Nam. Thuế suất thuế thông thường được áp dụng thống nhất bằng 150% mức thuế suất thuế ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng quy định tại Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi.

- THUẾ SUẤT ƯU ĐÃI ĐĂC BIỆT ATIGA, ACFTA, AKFTA:

+ Cột số 5: Thuế suất ATIGA/AFTA (ASEAN Trade In Goods Agreement IASEAN free trade area ) năm 2013 áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu với Việt Nam theo thể chế khu vực thương mại tự do, liên minh thuế quan hoặc để tạo thuận lợi cho giao lưu thương mại biên giới và trường hợp ưu đãi đặc biệt khác...Hàng hoá nhập khẩu để được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ƯU đãi thuế quan có hiệu lực chung (ATIGA) của các nước ASEAN (viết tắt là thuế suất ATIGA) phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Cột số 6: Thuế suất ACFTA: ACFTA là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh “ASEAN-China Free Trade Area.

“Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc”.

Hàng hóa nhập khẩu áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Trung Quốc.

+ Cột số 7: Nước không áp dung ACFTA: (Nước không đươc hưởng ưu đãi).

Riêng đối với những mặt hàng nhập khẩu từ nước có thể hiện ký hiệu tên nước tại cột số 7 (cột “Nước khônợ áp dung ACFTA”) của Biểu thuế này thì khônợ đươc áp dung thuế suất ACFTA. Việc bổ sung, sửa đổi tên nước tại cột số 7 được thực hiện theo Văn bản thông báo của Bộ Tài chính.

- Điểu kiện để đươc áp dụng Thuế nhập khẩu ACFTA:

a) Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Quyết định 162/2011/TT-BTC.

b) Được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước: BN: Bru-nây, KH: Cam-pu-chia, IN: In-đô-nê-xi-a, LA: Lào, MY: Ma-lay-xi-a, MM: My-an-ma, PH: Phi-líp-pin, SG: Sing-ga-po, TH: Thái Lan, CN:Trung Quốc.

c) Được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu, quy định tại điểm (b) đến Việt Nam, theo quỵ định của Bộ Công Thương.

d) Thoả mãn yêu cầu xuất xứ hàng hóa ASEAN & Trung Quốc, được xác nhận bằng Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN - Trung Quốc (viết tắt là c/o – Mẫu E) do các cơ quan sau đây cấp: Tại Bru-nây Đa-ru-sa-lam là Bộ Ngoại giao và Ngoại thương; Tại Vương quốc Cam-pu-chia là Bộ Thương mại; Tại Cộng hoà ln-đô-nê-xi-a là Bộ Thương mại; Tại Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào là Bộ Công nghiệp và Thương mại; Tại Ma-laỵ-xi-a là Bộ Ngoại thương và Công nghiệp; Tại Liến bang My-an-ma là Bộ Thương mại; Tại Cộng hòa Phi-líp-pin là Bộ Tài chính; Tại Cộng hòa Sing-ga-po là Cơ quan Hải quan; Tại Vương quốc Thái lan là Bộ Thương mại; và Tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) là Tổng cục Giám sát chất lượng, Kiểm tra và Kiểm dịch.

+ Cột số 8: Thuế suât AKFTA: AKFTA là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh & ASEAN- KOREA Free.

Trade Area “Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN- Hàn Quốc”.

Hàng hóa nhập khẩu áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN- Hàn Quốc.

+ Cột số 9: Nước không áp dung AKFTA (Nước không đươc hải quan ưu đãi)

Riêng đối với những măt hàng nhập khẩu từ nước có thể hiện ký hiệu tên nước tại cột sô’ 9 (cột “Nước không áp dụng AKFTA”) của biểu thuế 2014 này thì không đươc áp dụng thuế suất AKFTA. Việc bổ sung, sửa đổi tên nước tại cột sô 9 được thực hiện theo Văn bản thông báo của Bộ Tài chính.

+ Cột số 10: Là thuế nhập khẩu các nước Asean Nhật Bản.

+ Cột số 11: Là thuế nhập khẩu Việt Nam Nhật Bản.

+ Cột 12: Các nước Biểu thuế xuất nhập khẩu ASEAN - AUSTRALIA và NEWZELAND.

+ Cột 13: Là thuế các nước Asean Ấn Độ.

+ Cột 14: Là thuế Việt nam và Chi Lê.

+ Cột 15:  Là thuế suất thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu.

Tham khảo thêm: Sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2014 song ngữ Việt - Anh
-->Đọc thêm...