CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP 2014 |sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017

Bạn có thể nhập tên sách cần tìm vào đây

Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP 2014

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP 2014


Giá bìa : 335,000đ


Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

Phần 1. Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp

Phần 2. Quy định mới về kế toán, kiểm toán trong doanh nghiệp

Phần 3. Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Phần 4. Quy định mới về hoá đơn bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ

Phần 5. Chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Phần 6. Quy định mới về cổ phần hoá, đăng ký, chuyển đổi doanh nghiệp

Phần 7. Quy định mới về quản lý tài chính trong doanh nghiệp

Phần 8. Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Sách có độ dày 432 trang.  Giá:335.000
cuốn sách CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP 2014 và biểu thuế xnk năm 2014 mới đc phát hành năm 2014