biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2015 tiếng anh tiếng việt mới nhất sửa đổi bổ sung |sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017

Bạn có thể nhập tên sách cần tìm vào đây

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2015 tiếng anh tiếng việt mới nhất sửa đổi bổ sung

biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2015 tiếng anh tiếng việt


áp dụng 01-01-2015

sách dự kiến phát hành ngày 20-12-2014

biểu thuế xnk song ngữ năm 2015 có Điều chỉnh thuế NK ưu đãi, thuế NK ưu đãi đặc biệt theo lộ trình cam kết thuế quan đối với nhiều mặt hàng cho năm 2015. Các mức thuế suất được cắt giảm so với mức thuế hiện hành, biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2015 đã khắc phục một số bất cập trong thực tế như tránh mức thuế suất chênh lệch quá lớn, khắc phục bất hợp lý về mức thuế suất giữa nguyên liệu, phụ tùng linh kiện và thành phẩm, xây dựng mức thuế suất giống nhau đối với các mặt hàng có tính chất tương tự để hạn chế gian lận thương mại.

biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2015 tiếng anh tiếng việt mới nhấtẢnh minh họa cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2015 tiếng anh tiếng việt

Giá bán: 550.000 đồng

biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2015 đã cập nhật và tổng hợp các loại thuế xuất nhập khẩu áp dụng năm 2015:ACFTA, AKFTA, ATIGA, WTO,THUẾ VAT, THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, AIFTA, AJCEP,AUSTRALIA VÀ NEWZELAND,CÁC LOẠI THUẾ KHÁC…nhằm mục tiêu cắt giảm các mức thuế suất theo lộ trình cam kết WTO của Việt Nam cũng như tăng thuế nhập khẩu những mặt hàng mà Việt Nam đã sản xuất được trong khi trước đây chỉ dựa vào nhập khẩu để bảo vệ các nhà sản xuất trong nước trong bối cảnh cạnh tranh cao của nền kinh tế.

+ Cột “Mã hàng hóa” và cột “Mô tả hàng hóa”, được xây dựng trên cơ sở Danh mục thuế quan hài hòa AHTN 2012 và phân loại theo cấp độ 8 số;

+ Cột “Thuế suất VCFTA (%)”, mức thuế suất áp dụng cho từng năm

Nội dung cuốn biểu thuế xnk song ngữ 2015 tiếng anh gồm có:

Phần thứ nhất: Danh mục và mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu năm 2015

Phần thứ hai: Danh mục và biểu tổng hợp mức thuế suất thuế nhập khẩu 2015

Phần thứ ba: Hệ thống văn bản liên quan áp dụng năm 2015Nhà sách pháp luận trân trong giới thiệu tới quý vị cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2015 sẽ phát hành vào ngày 20-12-2014Mời quý vị theo dõi thêm cuốn sách

Quy trình xác định trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu 2015 được phát hành Quý 4 năm 2014 nhằm tăng cường kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thanh toán quốc tế trong kinh doanh, quy định việc nhập khẩu theo hạn nghạch thuế quan và 2015.

QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU2015

Quy trình xác định trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu 2014

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần như sau:
cam-nang-xuat-nhap-khau-nam-2015

Phần 1. Hướng dẫn thanh toán quốc tế trong kinh doanh

Phương thức chuyển tiền

Phương thức nhờ thu

Phương thức giao chứng từ trả tiền: COD&CAD

Phương thức ghi sổ

Phương thức ủy thác mua hàng

Phương thức tín dụng chứng từ

Phòng tránh rủi ro trong thanh toán theo L/C

Kiểm tra bộ chứng từ trước khi chấp thuận thanh toán

Phần 2. Văn bản pháp luật mới nhất về xuất nhập khẩu, hoạt động mua bán, đại lý, gia công, hàng hóa quốc tế

Thông tư 20/2014 của BỘ TÀI CHÍNH quy định việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã đc giải quyết đăng ký  thường trú tại Việt Nam

Nghị định quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Phần 3. Văn bản pháp luật mới nhất về thủ tục hải quan, xác định giá trị hải quan

Thông tưc số 29/2014 của BỘ TÀI CHÍNH quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Thông tư 25/2014 của BỘ TÀI CHÍNH quy định phương pháp định gí chung đối với hàng hóa dịch vụ

Thông tư 15/2014 của BỘ TÀI CHÍNH hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan

Thông tư 13/2014 BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài

Thông tư 175 quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan

Phần  4. Quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 và 2015

Phần 5. Hướng dẫn trình tự xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại các quyết định hành chính lien quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong ngành hải quan

Phần 6. Hướng dẫn sử dụng incoterms @ 2010 song ngữ việt anh

Lý do phát hành incoterms@2010

Cách sử dụng incoterms @2010

Một số đặc điểm của incoterms @ 2010

Hướng dẫn cụ thể sử dụng các điều kiện incoterms @ 2010( tiếng việt)

-          Các điều kiện dung cho một hoặc nhiều phương thức vận tải

-          Các điều kiện áp dụng cho vận tải biển và vận tải thủy nội địa

Phần 7. Hướng dẫn cu thể sử dụng các điều kiện incoterms @ 2010 ( tiếng anh)

Rules for any mode or modes of transport

Rules for sea and inland waterway transport

Để giúp cho các cơ quan, đơn vị cập nhật kịp thời và thực hiện tốt những quy định của Chính phủ về Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước; tăng cường thực hiện quản lý, sử dụng các khoản thu chi tài chính, thanh toán quyết toán kinh phí ngân sách; xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 …Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách: “Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước những quy định mới nhất về quản lý thu, chi ngân sách mua sắm, sử dụng sản

nhà nước trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp”

hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2015

Nội dung cuốn sách  sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2015 gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước 2015;

Phần thứ hai. Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015;

Phần thứ ba. Những quy định mới nhất về lập kế hoạch quản lý vốn đầu tư công, các khoản thu chi tài chính trong cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;

Phần thứ tư. Hướng dẫn lập dự toán, thanh toán, quyết toán, quản lý và sử dụng kinh phí, ngân sách nhà nước;

Phần thứ năm. Tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng, ưu tiên đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản nhà nướcGiá bán quyển sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2015 tiếng anh tiếng việt dự kiến là: 550.000 đồng/cuốn


Nguồn bài đăngbiểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ năm 2015 tiếng anh tiếng việt mới nhất
Quý vị cần mua sách liên hệ: 0935 18 68 38
Chúng tôi giao hàng tận nơi


hằm giúp cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu có điều kiện nắm bắt được các thủ tục hải quan cũng như các quy định chung quốc tế về công tác xuất nhập khẩu nhà xuất bản hồng đức cho phát hành cuốn sách INCOTERMS 2010 song ngữ anh việt áp dụng năm 2014

INCOTERMS 2010 song ngữ anh việt áp dụng năm 2014

nội dung cuốn sach  INCOTERMS 2010 song ngữ anh việt gồm có:

PHẦN I: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU- Lập kế hoạch xuất khẩu
PHẦN II: MỘT SỐ ĐẶC TÍNH KINH DOANH CỦA CÁC ĐỐI TÁC QUỐC TẾ TRONG ĐÀM

PHÁN - NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT TRONG ĐÀM PHÁN KINH DOANH
PHẦN III: XÂY DỰNG BẢN SẮC HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP
PHẦN IV: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ THỊ TRƯỜNG EU VÀ CHÂU PHI
PHẦN V:VĂN HÓA VÀ PHONG TỤC TẬP QUÁN KINH DOANH MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
PHẦN VI: INCOTERMS®2010;
PHẦN VII: UCP 600 Song ngữ Việt Anh
biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 của vụ chính sách thuế - bộ tài chính

biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 của vụ chính sách thuế - bộ tài chính 

Để thực hiện việc cắt giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi hàng năm theo cam kết WTO, ngày 15/11/2013, Bộ Tài chính đã ban hành 2 Thông tư: Thông tư số 164/2013/TT-BTC ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế; Thông tư số 162/2013/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê giai đoạn 2014 - 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014.
Biểu thuế mới 2014 có nhiều thay đổi so với Biểu thuế 2013 cả về nội dung lẫn Danh mục Biểu thuế. Cụ thể: Nội dung Thông tư hướng dẫn chi tiết hơn về Biểu thuế xuất khẩu; cách thức áp dụng mã hàng và thuế suất của các mặt hàng thuộc Chương 98; Danh mục biểu thuế xuất khẩu đã được chi tiết các nhóm mặt hàng đến cấp độ 8 số;  210 dòng thuế giảm thuế suất và hơn 400 dòng thuế được điều chỉnh tăng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi; chính thức áp thuế suất thuế nhập khẩu 59% và 55%  đối với rượu vang và rượu mạnh thu được từ cất rượu vang nho hoặc rượu bã nho được vận chuyển trực tiếp từ Chi Lê;…
Trên thị trường hiện nay có nhiều cuốn sách tương tự, tuy nhiên phần mã số và mô tả của thuế giá trị gia tăng không được cập nhật đầy đủ (chỉ cập nhật đến mã 8 số trong khi văn bản quy định là mã 10 số), khiến người thực hiện không tra được thuế suất đúng (trong trường hợp thuế suất thuế giá trị gia tăng khác nhau ở 2 mã cuối).
Để giúp các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân làm công tác quản lý, điều hành sản xuất - kinh doanh trong lĩnh vực xuất - nhập khẩu nắm được các quy định mới nhất về thuế suất hiện hành đối với hàng hoá xuất - nhập khẩu, Bộ Tài chính xuất bản cuốn sách “Biểu thuế xuất - nhập khẩu 2014”.
Cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2014 của vụ chính sách thuế - bộ tài chính trên đã tổng hợp đầy đủ, chính xác biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo thông tư 164 của bộ tài chính

 Bố cục của cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu của vụ chính sách thuế gồm các phần sau:

+ Mã hàng
+ Mô tả hàng hoá
+ Đơn vị tính
+ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
+ Biểu thuế nhập khẩu thông thường
+ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN (ATIGA)
+ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN - Trung Quốc (ACFTA)
+ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA)
+ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA)
+ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN - Nhật Bản (AJCEP)
+ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN - Ấn Độ (AIFTA)
+ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN - Úc - Niu Di-lân (AANZFTA)
+ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam - Chi lê (VCFTA)
+ Biểu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu