BÁN SÁCH BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2015 |sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017

Bạn có thể nhập tên sách cần tìm vào đây

Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

BÁN SÁCH BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2015


BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2015

Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu áp dụng cho năm 2015 sẽ có nhiều thay đổi cả về nội dung diễn giải mã số (HS) và mức thuế đối với các mặt hàng, nhóm hàng . Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan hải quan và doanh nghiệp cập nhật chính sách thuế XNK  một cách kịp thời và chính xác , NXB TÀI CHÍNH cho biên soạn cuốn sách:

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2015

Nội dung cuốn sách gồm 3 phầm:

Phần thứ nhất: Danh mục và mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu

Phần thứ hai: Danh mục và biểu tổng hợp mức thuế suất thuế nhập khẩu

Phần thứ ba: Hệ thống văn bản liên quan

Sách có độ dày 750 trang in giấy trắng bãi bằng, khổ 20×28, in xong và phát hành tháng 12/2014, giá bìa 450.000đ


Quý vị cần theo dõi thêm cuốn sách

nguyên tắc phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015

HƯỚNG DẪN CHI TGIEETS GHI TỜ KHAI XUẤT NHẬP KHẨU MỚI 2015
CÁC THỦ TỤC HẢI QUAN TOÀN TẬP VÀ BIỂU MẪU KÊ KHAI

sách nguyên tắc phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015được nhà xuất bản tài chính phát hàn

được cập nhật các thông tư hướng dẫn mới như:
- Hướng dẫn sử dụng tờ khai mới nhất theo QĐ 3742/BTC-TCHQ ban hành ngày 27/03/2013 Hướng dẫn chi tiết sử dụng tờ khai theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC và Thông tư 196/2012/TT-BTC-Thông tư 01/2013/TT-BCT sửa đổi quy định thủ tục cấp
- Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành 03/01/2013
- Quyết định 194/QĐ-TCHQ năm 2013 bổ sung mã loại hình quản lý hàng hóa xuất, nhập khẩu ban hành 22/01/2013
và rất nhiều văn bản hướng dẫn thi hành khác
nguyên tắc phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2014
Nội dung sách nguyên tắc phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015 và hướng dẫn ghi tờ khai hải quan mới nhất gồm:
PHẦN 1. HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU
PHẦN 2. HƯỚNG DẪN MỚI KHAI BÁO CHI TIẾT VỀ HÀNG TẠM NHẬP – TÁI XUẤT
PHẦN 3. HƯỚNG DẪN VỀ KHAI HẢI QUAN
PHẦN 4. HƯỚNG DẪN KHAI BÁO CHI TIẾT VỀ HÀNG HOÁ XNK THƯƠNG MẠI
PHẦN 5. HƯỚNG DẪN KHAI BÁO CHI TIẾT VỀ HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHỖ
PHẦN 6. HƯỚNG DẪN KHAI BÁO CHI TIẾT VỀ HÀNG HOÁ GIA CÔNG
PHẦN 7. HƯỚNG DẪN KHAI BÁO CHI TIẾT VỀ HÀNG HOÁ SẢN XUẤT XUẤT KHẨU
PHẦN 8. HƯỚNG DẪN KHAI BÁO CHI TIẾT VỀ HÀNG HOÁ CHUYỂN CỬA KHẨU
PHẦN 9. HƯỚNG DẪN KHAI BÁO CHI TIẾT VỀ HÀNG DÁN TEM NHẬP KHẨU & * DANH MỤC MẶT HÀNG PHẢI DÁN TEM NHẬP KHẨU
PHẦN 10. HƯỚNG DẪN KHAI BÁO CHI TIẾT VỀ HÀNG PHI MẬU DỊCH- QUÀ BIẾU
PHẦN 11. THỦ TỤC THÀNH LẬP KHO NGOẠI QUAN –
PHẦN 12. HƯỚNG DẪN VỀ KHU CHẾ XUẤT – DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT-
PHẦN 13. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI DÀNH CHO LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2013
 BÁN SÁCH BIỂU THUẾ XNK 2015
Trích đoạn nguyên tắc phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015
PHẦN 1. HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XUAT NHậP KHAU
* QUY ĐỊNH CHUNG
Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam được xây dựng trên cơ sở Danh mục Hệ thống điều hoà mô tả và mã hoá hàng hoá của Tổ chức Hải quan thế giới (HS) phiên bản 2002 và được chi tiết ở cấp mã tối thiểu 8 (tám) chữ số.
Các nguyên tắc phân loại hàng hoá được áp dụng phân ỉoại hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu và các Danh mục hàng hoá được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt mà Việt Nam cam kết với các nước hoặc các tổ chức quấc tế.
Các quy định về phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được áp dụng trong Bnh vực hải quan (phân ỉoại trước, trong quá trình làm thủ tục và kiểm tra sau thông quan), thuế, thống kê thương mại và các lĩnh vực quản lý nhà nưđc khác có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá.
* NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI
Nguyên tắc chuny
Khi phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải tuân thủ:
- Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; Biểu thuế xuất khẩu.
- 6 Quy tắc tổng quát của Công ước HS;
- Chú giải bắt buộc của Công ưđc HS;
- Tham khảo chú giải bế sung Danh mục thuế quan hài hòa Asean (AHTN) và Chứ giải chỉ tiết Hệ thấng hàỉ hoà mô tả và mã hoá hàng hoá (HS).
Căn Cứ Phân Loại biểu thuế nhập khẩu năm 2015
Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể của hàng hoá mà dựa vào một hay nhiều căn cứ dưđỉ đây để phân loại:
- Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Biểu thuế nhập khẩu; Biểu thuế xuất khẩu.
- Thực tế hàng hoá;
- Tài liệu kỹ thuật, mô tả chi tiết hàng hoá, catalogue minh hoạ hàng hoá;
- Kết quả phân tích, giám định hàng hoá.
Quy định riêng đối với một số hàng hoá nhập khẩu cụ thể
Phân loại thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ
Hàng hoá nhập khẩu là một tập hợp các máy mốc thuộc các nhốm, phân nhóm hàng của các Chương 84, 85, 86, 88, 89, 90 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành được áp dụng nguyên tắc phân ỉoại theo máy chính để tính thuế nhập khẩu.
Đối với lô hàng thiết bị toàn bộ gồm nhiều tập hợp máy móc, dây chuyền khác nhau, trong đố mỗi tập hợp dây chuyền có một máy chính thì phân loại lô hàng nhập khẩu thành từng nhốm các máy móc thiết bị tương ứng với từng dây chuyền để tính thuế theo nguyên tắc trên.
Trường hợp máy chính có mức thuế nhập khẩu cao hơn các máy móc thiết bị khác thì các doanh nghiệp được lựa chọn việc áp dụng cách phân loại theo máy chính hoặc phân loại theo từng máy.

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2015

Biểu Thuế Nhập Khẩu 2015 của bộ tài chính sẽ có nhiều thay đổi cả về nội dung diễn giải mã số (HS) và mức thuế đối với các mặt hàng, nhóm hàng . Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan hải quan và doanh nghiệp cập nhật chính sách thuế XNK  một cách kịp thời và chính xác , NXB TÀI CHÍNH cho biên soạn cuốn sách:

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2015

Nội dung cuốn sách gồm 3 phầm:

Phần thứ nhất: Danh mục và mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu

Phần thứ hai: Danh mục và biểu tổng hợp mức thuế suất thuế nhập khẩu

Phần thứ ba: Hệ thống văn bản liên quan

Sách biểu thuế xnk 2015 có độ dày 750 trang in giấy trắng bãi bằng, khổ 20x28, in xong và phát hành tháng 12/2014, giá bìa 450.000đ

chúng tôi bán sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015 với giá 450.000 đồng

Chính sách thuế mới năm 2014 quy định về hóa đơn bán hàng cung ứng dịch vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá hóa đơn

Chính sách thuế mới năm 2014 quy định về hóa đơn bán hàng cung ứng dịch vụ có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 do nhà xuất bản tài chính phát hành

Chính sách thuế mới năm 2014 quy định về hóa đơn bán hàng cung ứng dịch vụ
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, các loại hình hoạt động sản xuất – kinh doanh ngày càng đa dạng, phong phú thì số lượng các đối tượng phải nộp thuế thuộc các thành phẩn kinh tế cũng ngày càng gia tăng. Thực trạng này đòi hỏi các Chính sách thuế mới năm 2014 phải có những đổi mới, sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp với sự chuyển đổi của nền kinh tế đang vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, nhằm góp phẩn đảm bảo tăng nguồn thu cho Ngân sách nhà nước. Đồng thời, khi kinh tế trong và ngoài nước có nhiều khó khăn, Nhà nước và Bộ Tài chính đã đề xuất thực hiện việc giảm thuế, miễn thuế cho các doanh nghiệp và người nộp thuế nhằm giúp các doanh nghiệp và người nộp thuế giảm bớt khó khăn về vốn, kích thích tiêu thụ hàng hóa, giảm hàng tồn kho.
Đáp ứng yêu cầu trên, Chính phủ và Bộ, ngành đã ban hành các văn bản về Chính sách thuế mới 2014: Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn; Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 về việc hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân; Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậỉ Thuế giá trị gia tăng; Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế ỉhu nhập cá nhân; Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 hướng dẫn một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 hướng dẫn thi hành quy định về hóa đdn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;…
Trước đó, Quốc hội cũng đã thông qua Luật sô’ 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013  sách biểu thuế xuất nhập khẩu sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp (cố hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014); Luật số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013).
Nhằm giúp cho các đơn vị tổ chức, cá nhân, cán bộ làm công tác quản lý thuế nắm được một cách đầy đủ các nội dung cơ bản về thuế, hóa đdn được ban hành, sửa đổi, bổ sung mới nhất, Nhà xuất bẳn Tài chính đã tổng hợp, hệ thống hóa các văn bản nêu trên để xuất bản và phát hành cuốn sách: “Chính sách thuê mới 2014, quy định mới nhất về hóa đơn bán hàng hóa, cung úng dịch vụ, xử phạt vi phạm hành chính ưong lĩnh vục quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn”.
Nội đung cuốn sách Chính sách thuế mới năm 2014 quy định về hóa đơn bán hàng cung ứng dịch vụ gồm có:
Chương 1 Thuế giá trị gia tăng
Chương 2 Thuế tiêu thụ đặc biệt
Chương 3 Thuế thu nhập cá nhân
Chương 4 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Chương 5 Thuế bảo vệ môi trường
Chương 6 Thu tiền sử dụng đất
Chương 7 Thuế tài nguyên
Chương 8 Thuế môn bài
Chương 9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp
Chương 10 Lệ phí trước bạ
Chương 11 Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu
Chương 12 Chính sách ưu đãi, gia hạn, miễn giảm thuế
Chương 13 Hóa đơn
Chương 14 Thuế thu nhập doanh nghiệp
Chương 15 Quy định mới nhất về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định và thuế giá trị gia tăng
Chương 16 Quy định mới nhất về Luật Quản lý thuế