biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015, biểu thuế xnk tiếng việt 2015 sách mới xuất bản |sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017

Bạn có thể nhập tên sách cần tìm vào đây

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015, biểu thuế xnk tiếng việt 2015 sách mới xuất bản

biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015


biểu thuế xnk tiếng việt 2015

cuốn sách biểu thuế xnk 2015 Được biên soạn một cách khoa học, tiện lợi và chính xác, tuân thủ hoàn toàn theo nguyên tắc phân loại hồ sơ của WCO, tiêu chuẩn danh mục AHTN, phù hợp với yêu cầu quản lý và thực hiện các nghiệp vụ của cán bộ thuế, cán bộ hải quan và doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu trong phạm vi cả nước.

Cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015 có Điều chỉnh thuế NK ưu đãi, thuế NK ưu đãi đặc biệt theo lộ trình cam kết thuế quan đối với nhiều mặt hàng cho năm 2015. Các mức thuế suất được cắt giảm hơn so với mức thuế hiện hành, Biểu thuế xuất nhập khẩu 2015 đã khắc phục một số bất cập trong thực tế như tránh mức thuế suất chênh lệch quá lớn, khắc phục bất hợp lý về mức thuế suất giữa nguyên liệu, phụ tùng linh kiện và thành phẩm, xây dựng mức thuế suất giống nhau đối với các mặt hàng có tính chất tương tự để hạn chế gian lận thương mại.

biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015Ảnh minh họa cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2015

Giá bán: 450.000 đồng/cuốn

biểu thuế xnk tiếng việt 2015 là Tài liệu tham khảo sử dụng cho cán bộ thuế, cán bộ Hải quan và tổ chức cá nhân có hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam, được xây dựng theo tiêu chuẩn của danh mục AHTN,  với hệ thống mã số hs 8 số và tên gọi tuân thủ hoàn toàn theo nguyên tắc phân loại của danh mục hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của tổ chức Hải quan thế giới.

Nôị dung chính cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015 gồm:

Phần một: Một số điểm cần lưu ý

Phần hai : Biểu thuế xuất khẩu nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu

Phần ba: Phần phụ lục

Trân trọn cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015 còn hay gọi là biểu thuế xnk tiếng việt 2015

Xem thêm cuốn sách HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ THUẾ  MỚI

Chịu ảnh hưởng nặng nề của suy thoái kinh tế, nhiều doanh nghiệp trong nước đang đứng trên bờ vực phá sản trong khi giá cả đầu vào, li suất, tiền lương, các loại thuế… tăng cao. Vì vậy, năm 2014, nhiều chính sách thuế mới được thay đổi bắt đầu có hiệu lực như về luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân… điều đó thể hiện r ý chí v quyết tm của Nh nước đ đồng hành cùng doanh nghiệp, cùng thấu hiểu để có nhiều điều luật hóa giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tăng cường huy động vốn ngân sách nhà nước cho các mục tiêu phát triển, bảo đảm sự công bằng giữa các thành phần kinh tế, khuyến khích sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

quan cũng đã sửa đổi, bổ sung và ban hành mới hàng loạt các văn bản pháp luật hướng dẫn chi tiết thực hiện việc thu và nộp thuế. Cụ thể như sau: QĐ số 74/QĐ-TCT ngy 27-1-2014 Về việc ban hnh Quy trình thanh tra thuế; QĐ số 329/QĐ-TCT ngy 27-03-2014 Về việc ban hnh Quy trình quản lý đăng ký thuế; QĐ số 1074/QĐ-TCHQ ngy 02-04-2014 Về việc ban hnh Quy trình quản lý nợ thuế, nợ tiền chậm nộp, nợ phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; TT số 201/2013/TT-BTC ngày 20-12-2013 Hướng dẫn việc áp dụng thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế…

Thuế là chính sách tác động trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của cc doanh nghiệp, vì thế việc nắm bắt các thay đổi những điều luật về thuế là vấn đề trọng tâm của tất cả các doanh nghiệp. Để góp phần tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các chính sách mới nhất về nghiệp vụ thuế, Nhà xuất bản tài chính xuất bản cuốn sách:

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ THUẾ

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Cơ sở pháp luật áp dụng trong công tác quản lý thuế hiện nay;

Phần II. Quy trình quản lý đăng ký thuế và thanh tra thuế;

Phần III. Hướng dẫn mới về nghiệp vụ thuế thu nhập doanh nghiệp;

Phần IV. Hướng dẫn mới về nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng;

Phần V. Hướng dẫn mới về nghiệp vụ thuế thu nhập cá nhân;

Phần VI. Hướng dẫn mới về nghiệp vụ thuế xuất nhập khẩu;

Phần VII. Xử phạt vi phạm và cưỡng chế thi hành trong lĩnh vực thuế

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, các quy định mới nhất hướng dẫn chi tiết luật đất đai năm 2013 Ban biên soạn Nhà xuất bản Hồng Đức biên tập cuốn sách;

HƯỚNG DẪN THI HÀNH 2014

LUẬT ĐẤT ĐAI

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ- bản đồ địa chính, thu tiền sử dụng đất, thuê mặt nước, giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng 1/7/2014

Nội dung sách bao gồm phần chính sau:

Phần thứ nhất: Toàn văn Luật đất đai luật số 45/2013/QH13 áp dụng 1-7-2014

Phần thư hai: Các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành luật đất đai 2014

Phần thư ba: Quy định mới nhất về chính sách quản lý và phát triển nhà ở (nhà ở chính sách và nhà ở xã hội mẫu hợp đồng mua bán nhà ở, thế chấp)

sửa đổi bổ sung biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015, biểu thuế xnk tiếng việt 2015

biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015


biểu thuế xnk tiếng việt 2015

cuốn sách biểu thuế xnk 2015 Được biên soạn một cách khoa học, tiện lợi và chính xác, tuân thủ hoàn toàn theo nguyên tắc phân loại hồ sơ của WCO, tiêu chuẩn danh mục AHTN, phù hợp với yêu cầu quản lý và thực hiện các nghiệp vụ của cán bộ thuế, cán bộ hải quan và doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu trong phạm vi cả nước.

Cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015 có Điều chỉnh thuế NK ưu đãi, thuế NK ưu đãi đặc biệt theo lộ trình cam kết thuế quan đối với nhiều mặt hàng cho năm 2015. Các mức thuế suất được cắt giảm hơn so với mức thuế hiện hành, Biểu thuế xuất nhập khẩu 2015 đã khắc phục một số bất cập trong thực tế như tránh mức thuế suất chênh lệch quá lớn, khắc phục bất hợp lý về mức thuế suất giữa nguyên liệu, phụ tùng linh kiện và thành phẩm, xây dựng mức thuế suất giống nhau đối với các mặt hàng có tính chất tương tự để hạn chế gian lận thương mại.

biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015Ảnh minh họa cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2015

Giá bán: 450.000 đồng/cuốn

biểu thuế xnk tiếng việt 2015 là Tài liệu tham khảo sử dụng cho cán bộ thuế, cán bộ Hải quan và tổ chức cá nhân có hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam, được xây dựng theo tiêu chuẩn của danh mục AHTN,  với hệ thống mã số hs 8 số và tên gọi tuân thủ hoàn toàn theo nguyên tắc phân loại của danh mục hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của tổ chức Hải quan thế giới.

Nôị dung chính cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015 gồm:

Phần một: Một số điểm cần lưu ý
Phần hai : Biểu thuế xuất khẩu nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu
Phần ba: Phần phụ lục

Trân trọn cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015 còn hay gọi là biểu thuế xnk tiếng việt 2015

Xem thêm cuốn sách HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ THUẾ  MỚI

Chịu ảnh hưởng nặng nề của suy thoái kinh tế, nhiều doanh nghiệp trong nước đang đứng trên bờ vực phá sản trong khi giá cả đầu vào, li suất, tiền lương, các loại thuế... tăng cao. Vì vậy, năm 2014, nhiều chính sách thuế mới được thay đổi bắt đầu có hiệu lực như về luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân... điều đó thể hiện r ý chí v quyết tm của Nh nước đ đồng hành cùng doanh nghiệp, cùng thấu hiểu để có nhiều điều luật hóa giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tăng cường huy động vốn ngân sách nhà nước cho các mục tiêu phát triển, bảo đảm sự công bằng giữa các thành phần kinh tế, khuyến khích sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

quan cũng đã sửa đổi, bổ sung và ban hành mới hàng loạt các văn bản pháp luật hướng dẫn chi tiết thực hiện việc thu và nộp thuế. Cụ thể như sau: QĐ số 74/QĐ-TCT ngy 27-1-2014 Về việc ban hnh Quy trình thanh tra thuế; QĐ số 329/QĐ-TCT ngy 27-03-2014 Về việc ban hnh Quy trình quản lý đăng ký thuế; QĐ số 1074/QĐ-TCHQ ngy 02-04-2014 Về việc ban hnh Quy trình quản lý nợ thuế, nợ tiền chậm nộp, nợ phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; TT số 201/2013/TT-BTC ngày 20-12-2013 Hướng dẫn việc áp dụng thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế...
Thuế là chính sách tác động trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của cc doanh nghiệp, vì thế việc nắm bắt các thay đổi những điều luật về thuế là vấn đề trọng tâm của tất cả các doanh nghiệp. Để góp phần tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các chính sách mới nhất về nghiệp vụ thuế, Nhà xuất bản tài chính xuất bản cuốn sách:

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ THUẾ

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Cơ sở pháp luật áp dụng trong công tác quản lý thuế hiện nay;

Phần II. Quy trình quản lý đăng ký thuế và thanh tra thuế;

Phần III. Hướng dẫn mới về nghiệp vụ thuế thu nhập doanh nghiệp;

Phần IV. Hướng dẫn mới về nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng;

Phần V. Hướng dẫn mới về nghiệp vụ thuế thu nhập cá nhân;

Phần VI. Hướng dẫn mới về nghiệp vụ thuế xuất nhập khẩu;

Phần VII. Xử phạt vi phạm và cưỡng chế thi hành trong lĩnh vực thuế

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, các quy định mới nhất hướng dẫn chi tiết luật đất đai năm 2013 Ban biên soạn Nhà xuất bản Hồng Đức biên tập cuốn sách;
HƯỚNG DẪN THI HÀNH 2014

LUẬT ĐẤT ĐAI

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ- bản đồ địa chính, thu tiền sử dụng đất, thuê mặt nước, giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng 1/7/2014

Nội dung sách bao gồm phần chính sau:
Phần thứ nhất: Toàn văn Luật đất đai luật số 45/2013/QH13 áp dụng 1-7-2014
Phần thư hai: Các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành luật đất đai 2014
Phần thư ba: Quy định mới nhất về chính sách quản lý và phát triển nhà ở (nhà ở chính sách và nhà ở xã hội mẫu hợp đồng mua bán nhà ở, thế chấp)