biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt akfta song ngữ anh việt hiệp định asean hàn quốc vào việt nam |sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017

Bạn có thể nhập tên sách cần tìm vào đây

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt akfta song ngữ anh việt hiệp định asean hàn quốc vào việt nam

biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt akfta song ngữ anh việt hiệp định asean hàn quốc vào việt nam mới nhất hiện nay


sách biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt akfta song ngữ anh việt hiệp định asean hàn quốc của việt nam thực hiện từ năm 2015 – 2018
sách biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Akfta xuất bản lần này cập nhật Thông tư số 167/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018

sách biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt akfta song ngữ anh việt hiệp định asean hàn quốc – việt nam thực hiện


sách biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt akfta song ngữ anh việt hiệp định asean hàn quốc - việt nam thực hiện
sách biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt akfta song ngữ anh việt hiệp định asean hàn quốc giai đoạn 2015 – 2018
Hiệp định về Thương mại hàng hóa bao gồm lịch trình cắt giảm thuế quan, các quy tắc cho hưởng ưu đãi, các biện pháp phi thuế, các quy tắc đối với việc áp dụng các biện pháp quản lý thương mại hàng hoá như chống bán phá giá và tự vệ, các quy định về cơ cấu thể chế. Các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMV) được linh hoạt hơn về lộ trình và thời hạn thực hiện mở cửa thị trường.
Lịch trình cắt giảm và loại bỏ thuế quan được thực hiện theo Lộ trình Thông thường (NT) và Lộ trình Nhạy cảm (ST).
Đối với Lộ trình Thông thường: Thuế suất của không dưới 90% tổng số dòng thuế trong Biểu thuế nhập khẩu của mỗi nước được đưa vào Lộ trình Thông thường sẽ phải cắt giảm dần và loại bỏ hoàn toàn vào 2010, với một số dòng thuế linh hoạt đến 2012 đối với ASEAN-6 (Brunei, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore và Thái Lan) và Hàn Quốc. Việt Nam được cắt giảm thuế quan chậm hơn 6 năm  nên các thời hạn tương ứng sẽ là 2016 và 2018.
sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2016
Gọi điện mua sách liên hệ:
- tại Hà Nội: Mr Long 0937 82 81 86
- tại Sài Gòn: Ms Thu 0924 914 918
- tại Các tỉnh khác: Ms Hằng 0935 983 988
Chúng tôi giao sách tận nơi sau 30 phút đặt hàng tại Hà Nội, Sài gòn 
các Tỉnh Khác chúng tôi giao hàng sau 1 ngày làm việc 
nhà sách tài chính miễn phí vận chuyển tận nơi toàn quốc)

sách chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2015 mới nhất tt 200 bộ tài chính


sách chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2015 mới nhất

chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 cập nhật thông tư 200/2014/TT-BTC của bộ tài chính


Bộ tài chính đã ban hành 2 Thông tư về chế độ kế toán, cụ thể: Thông tư số 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và Thông tư số 202/2014/TT-BTC Hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Chế độ kế toán mới tôn trọng bản chất hơn hình thức, xây dựng linh hoạt. Các doanh nghiệp không bắt buộc phải áp dụng mẫu sổ kế toán như trước mà được tự thiết kế, xây dựng riêng phù hợp với yêu cầu quản lý và đặc điểm hoạt động của mình. Tất cả các loại chứng từ đều mang tính hướng dẫn… Riêng về báo cáo tài chính được xây dựng mới hoàn toàn theo nguyên tắc minh bạch, công khai đồng thời bổ sung nhiều quy định về phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Những hướng dẫn, sửa đổi của chế độ kế toán mới có hiệu lực kể từ ngày 05/02/2015 và được áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2015 có đầy đủ trong sách chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2015 quyển 2 báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán.
Nhằm giúp các doanh nghiệp và những người quan tâm đến công tác kế toán thuận tiện trong việc nghiên cứu, áp dụng chế độ kế toán mới về hệ thống tài khoản kế toán, sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kế toán, các biểu mẫu chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính doanh nghiệp, Nhà xuất bản Lao Động xin giới thiệu cuốn sách chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2015 cập nhật thông tư 200 năm 2014 của bộ tài chính và thông tư 202/2014/TT-BTC
Cuốn sách sách chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 mới nhất được chia là 2 quyển
- quyển 1 chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 hệ thống tài khoản
- quyển 2 chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2015 hệ thống tài khoản

sách chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 quyển 1
chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 quyển 1 hệ thống tài khoản kế toán nguyên tắc kế cấu nội dung và phương pháp ghi chép
sách chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2015
sách chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2015 quyển 2 danh mục biểu mẫu phương pháp lập báo cáo tài chính, phương pháp nghi chép chứng từ kế toán, phương pháp ghi sổ kế toán, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất
Giá bán: 580.000 đồng/bộ