sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017, biểu thuế xnk năm 2017 bộ tài chính: sách pháp luật sửa đổi bổ sung

Bạn có thể nhập tên sách cần tìm vào đây
Hiển thị các bài đăng có nhãn sách pháp luật sửa đổi bổ sung. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn sách pháp luật sửa đổi bổ sung. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

sách luật bảo vệ môi trường năm 2014, sửa đổi bổ sung mới nhất

sách luật bảo vệ môi trường năm 2014, sửa đổi bổ sung mới nhất
Theo Nghị định, hình thức xử phạt chính đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vự bảo vệ môi trường gồm cảnh cáo, phạt tiền tối đa 1 tỷ đồng đối với cá nhân vi phạm và 2 tỷ đồng đối với tổ chức.Các hình thức xử phạt bổ sung được đưa ra như tước quyền sử dụng có thời hạn đối với các loại giấy phép, chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường; tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm; buộc khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra; buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không đúng quy định về bảo vệ môi trường; buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học; buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Việt Nam hoặc buộc tái xuất hàng hóa, máy móc, thiết bị phương tiện, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật phẩm, chế phẩm sinh học và phương tiện nhập khẩu, đưa vào trong nước không đúng quy định về bảo vệ môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường...

Giá: 350 000 đồng

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/12/2013. Nhằm kịp thời cung cấp cho bạn đọc, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp có những thông tin pháp luật quan trọng về môi trường và bảo vệ môi trường Nhà xuất bản Lao động giới thiệu cuốn sách:

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 2014
BỘ TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN MÔI TRƯỜNG TRONG MỌI LĨNH VỰC
XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG

English –Vietnamese-Nội dung cuốn sách gồm các phần quan trọng sau:

PHẦN I: LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC THI- ENVIRONMENT PROTECTION AND GUIDANCE OF LATEST PERFORMANCE

PHẦN II: LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ QUY ĐỊNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG -  TAX LAW OF ENVIRONMENTAL PROTECTION, REGULATIONS AND FEES FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION

PHẦN III: QUY ĐỊNH MỨC XỬ LÝ VI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG, XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ THIỆT HẠI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH DANH MỤC VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG - HANDLING THE NORMS VIOLATION OF ENVIRONMENTAL

PHẦN IV. CÁC QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG - KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
OPERATION OF REGULATIONS ON ENVIRONMENTAL MONITORING-MINERAL EXPLOITATION

PHẦN V. CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT  THẢI - PROVISIONS OF WASTE MANAGEMENT
PHẦN VI. QUY CHUẨN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG HIỆN HÀNH- ENVIRONMENT TECHNICAL REGULATIONS APPLICABLE  Quy chuẩn về khí;  Quy chuẩn về độ rung và tiếng ồn;  Quy chuẩn về nước thải công nghiệp, sinh hoạt, phương pháp lấy mẫu thử nghiệm; Quy chuẩn xây dựng; Quy chuẩn về đất …

 PHẦN VII: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TRONG ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP - ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN URBAN AND INDUSTRIAL ZONE

PHẦN VIII: QUY ĐỊNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ, HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG - ENVIRONMENTAL PROTECTION PROVISIONS FOR CRAFT VILLAGES, BUSINESS HOTEL RESTAURANT FOR ENVIRONMENT

PHẦN IX: XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG
-->Đọc thêm...